Jet emekliliğe kamu engeli

Emekli Sandığı'nın uygulamaya koyacağı Hizmet Belgesi Oluşturarak Emeklilik İşlemlerinin On-Line Yürütülmesi Projesi, diğer kamu kuruluşlarının olumsuz tavrı yüzünden uygulamaya konulamıyor.

ANKARA - Emekli Sandığı'nın uygulamaya koyacağı Hizmet Belgesi Oluşturarak Emeklilik İşlemlerinin On-Line Yürütülmesi Projesi, diğer kamu kuruluşlarının olumsuz tavrı yüzünden uygulamaya konulamıyor. Memurların iki ay yerine iki günde emekli edilmesine olanak sağlayacak proje günlük takibe de imkân verecek. Ancak kamu kuruluşları, memurların ve Emekli Sandığı'na tabi diğer kamu görevlilerinin hizmet bilgi cetvellerini Sandığa vermeye yanaşmıyor. Kesenek ve kurum karşılıklarını bildiren, ancak ödeme emrini göndermeyen kamu kuruluşlarına yüzde 20 gecikme zammı uygulanıyor. Kesenek ve kurum karşılıklarını süresinde bildirmeyen ve yatırmayan kamu kuruluşlarına ise yüzde 30 gecikme faizi işletiliyor. Eğer söz konusu borç ilgili memurlarca tahakkuk ettirilmemiş ise bu defa toplam borç, yüzde 10 fazlasıyla alınıyor.
Bilgiler, halen yaklaşık 40 bin ayrı kurumdan kâğıt ortamında sandığa geliyor.