Kaçağı ihbar edene ödül

Hükümet, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için düğmeye bastı. Bakanlar Kurulu'nda imzaları tamamalanan yasa tasarısı, ihbarcıya ve kaçak akaryakıtı yakalayan güvenlik görevlilerine...

ANKARA - Hükümet, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için düğmeye bastı. Bakanlar Kurulu'nda imzaları tamamalanan yasa tasarısı, ihbarcıya ve kaçak akaryakıtı yakalayan güvenlik görevlilerine akaryakıt satış bedelinin yarısı ödül olarak dağıtılacak, gelirin kalan yarısı il özel idarelerine bırakılacak. Kaçakçıya kaçak akaryakıtın tasfiyesinin yanı sıra satış bedelinin üç katı tutarında para cezası öngörülüyor. Kaçak akaryakıt satan bayi ve dağıtıcıların lisansları iptal edilecek, 500 bin YTL ceza verilecek.
Her ay yazılı teyit
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, dünkü basın toplantısında, 1 Mayıs 2006 tarihli Başbakanlık genelgesi ile bakanlığının başkanlığında, ilgili bakanlar ve Başbakanlık Müsteşarı'ndan oluşan, Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı.
Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda denetim elemanı, hukukçu, uzman ve idareciden oluşan en az müsteşar yardımcısı veya dengi görevde bulunan birinin başkanlığında, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonu kurulduğunu söyledi.
Şener, bu komisyonların Türkiye'ye giren ve çıkan akaryakıtın geldiği ve gittiği yerlerden her ay yazılı teyitlerin alınması ve gerekli kontrolleri yapmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Bakanlar Kurulu'na üçer aylık raporların sunulması ve kaçak akaryakıt ile mücadelede önemi olan 'ulusal marker'ın gecikmeden uygulamaya konulması genelgede düzenlendi. Şener, ulusal marker uygulamasının gecikmesinin kaçakçılığı teşvik anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine, bu görevin EPDK'ya verilmediğini ancak açılan dört ihalenin çeşitli gerekçelerle iptal edildiğini, bunun hızla uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı. Abdüllatif Şener, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için hazırlanan yasa tasarısının da Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını, imzaların tamamlandığını ve çok yakında Meclis'e sevk edileceğini ifade etti.
Şener, bu yasa ile akaryakıt kaçakçılığının ülke gündeminden çıkacağına inandıklarını ve kaçak akaryakıt olayının imkânsız hale geleceğini dile getirdi. Abdüllatif Şener'in verdiği bilgilere göre tasarı, yakalanan kaçak akaryakıtın tasfiyesi, kaçakçılara ağır yaptırım, ihbarcılara ve yakalayan güvenlik güçlerine ödül ile dağıtıcı ve lisans sahiplerine sorumluluk ve ceza temeline dayanıyor.
Tasarıya göre, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara kaçak mal bedelinin üç katı tutarında ceza kesilecek ve lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilecek. Kaçakçılar kamuoyuna da ilan edilecek. Kaçak akaryakıt bulunduran dağıtıcı, bayi ve lisans sahiplerine her tespitte 500 bin YTL ceza öngörülüyor. Ulusal marker'ın taklit edilmesi durumunda 500 bin YTL ceza verilecek.
Laboratuvar kontrolü
El konulan akaryakıt laboratuvar tahlilleriyle kaçak olduğu saptandıktan sonra il özel idareleri tarafından satılacak. İl özel idareleri bir ayda ihbarcılara akaryakıt satış bedelinin yüzde 10'unu, yargı kararının kesinleşmesinden sonra da yüzde 15'i olmak üzere toplamda yüzde 25'ini ödeyecek. Kaçak akaryakıtı yakalayan güvenlik güçlerine de aynı sistemde yüzde 25 ödül verilecek. Akaryakıt satış bedelenin kalan yarısı ise il özel idarelerine bırakılacak. Şener, sorular üzerine getirilen ödül mekanizmasının kaçakçılarla işbirliği yapacak kişileri ortadan kaldıracağını, ödülün yargı kararı kesinleşmeden verilmesinin ihbar mekanizmasını güçlendireceğini söyledi. Yargı sürecinin 5-10 yıl sürdüğüne işaret eden Şener, ödülün yargı kararı beklemeden verilmesinin sorun yaratmayacağını söyledi.
Vergi indirimi yok
Akaryakıtta yüksek vergilerin kaçağa yol açtığının hatırlatılması ve vergi indiriminin düşünülüp düşünülmediği sorusuna Şener, düşük oranlı vergiden yana olduklarını ama kamu finansman dengesinden de taviz verilemeyeceği yanıtı verdi.
Araç sayısı tüketim farkı
Abdüllatif Şener akaryakıt kaçakçılığında iki yıllık vergi kaybının 10.7 milyar dolar olarak hesaplandığı bilgisini verdi. Şener, otomobil ve benzin tüketimi rakamlarının tabloyu biraz daha netleştirdiğini vurgularken, 1990 yılında 1 milyon 650 bin otomobilin 2 milyon 673 bin ton benzin tüketirken, 2005'te 5 milyon 773 bin otomobilin 2 milyon 648 bin ton benzin tükettiğini, benzin tüketiminde azalma olduğunu ifade etti. Şener, otomobil sayısı-benzin tüketimi arasındaki uyumsuzluğun yüzde 124 olduğuna dikkat çekti.