Kaçak ithalatçı hapis yatacak

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu tasarısında kaçakçılıkla ilgili suçlarda caydırıcı olmak için öngörülen cezalar artırıldı.

ANKARA - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu tasarısında kaçakçılıkla ilgili suçlarda caydırıcı olmak için öngörülen cezalar artırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu tasarısı' ile kanun, Türk Ceza Kanunu'na uyumlu hale getirilirken, kaçakçılık fiilleri ile bu fiillere uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi. Tasarıda maddelerden bazıları şöyle:

  • Tasarıyla gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithalat yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılacak. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, ceza üçte birinden, yarısına kadar artırılabilecek.
  • İhracı yasak eşyayı ihraç eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.
  • Hayali ihracata, Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümler uygulanacak. Bilişim sisteminin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda verilecek ceza bir kat artırılacak.
  • Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi üç aydan bir yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezayla alabilecek.
  • Kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan kişiler, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, suçu, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri güvenlik merciine haber verirse, verilen bilginin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmayacak.