Kaçak yakıtın muhbiri Ulusal Marker'a 'İŞARETR' adı verildi

İki yılda 10.7 milyar YTL'ye yakın vergi kaybına neden olduğu hesaplanan akaryakıt kaçakçılığını önlemek için üretilen Ulusal Marker (işaretleyici) 'İŞARETR' adını taşıyacak.

ANKARA - İki yılda 10.7 milyar YTL'ye yakın vergi kaybına neden olduğu hesaplanan akaryakıt kaçakçılığını önlemek için üretilen Ulusal Marker (işaretleyici) 'İŞARETR' adını taşıyacak.
Yılbaşında devreye girecek olan Ulusal Marker; mevzuatta aynı isimle anılacak fakat ürün olarak satışı 'İŞARETR' ismiyle yapılacak. Kahverengi-yeşil renklerinde sıvı olan Ulusal Marker, gözle görülmeyecek, akaryakıttan ayrıştırılamayacak, akaryakıtın niteliğini bozmayacak.
DNA şifresi EPDK'da
Taklit edilmemesi ve şifresinin çözülmemesi için Ulusal Marker'ın DNA şifresi sadece EPDK'da olacak. Çünkü Türkiye'ye çeşitli yollarla kaçak yollardan giren akaryakıta Ulusal Marker ilave edilmesi, yasal bir nitelik kazanmasına yol açacak.
Akaryakıta eklenmiş olan Ulusal Marker'ın; yakıtlardan, organik çözücüler asit ve bazlar kullanılarak eklendiği ayrıştırılamadığından, kopyalanamayacak ya da taklit edilemeyecek. TÜBİTAK'ın marker üretimi ardından rafineri dağıtım ve ihrakiye (gemilere ve uçaklara akaryakıt ikmalı yapan) şirketlere marker verilecek. Şirketler, rafineri çıkışında ve gümrükten girişte akaryakıtı işaretleyecek. Böylece dolaşıma giren akaryakıtın kaynağı bilinecek.
Denetim için aşamalı güvenlik sistemi kurulacak. İlk aşamada saha testinde akaryakıtın içinde Ulusal Marker olup olmadığı, varsa yeterli bulunup bulunmadığı belirlenecek. İkinci aşama olarak laboratuvar testine geçilecek. İçinde marker olmayan akaryakıtı bulanan taşıt ve tesislere mühürleme yapılacak, yakıtlara el konulanacak ve ilgililer hakkında cezai işlem uygulanacak.
Akaryakıta rafineriden çıkışta, gümrükten girişinde, sanayide yan ürün olarak ve diğer şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce Ulusal Marker eklenecek.