Kaçaklar Ortadoğu'ya

12 Temmuz 2005 tarihinden sonra faturasız olarak satın alınan ve Telekomünikasyon Kurumu'nun kayıtlarında yer almayan cihazların hizmet dışı kalacak olması faturasız cep telefonu satan işyerlerindeki trafiği artırdı.

ADANA - 12 Temmuz 2005 tarihinden sonra faturasız olarak satın alınan ve Telekomünikasyon Kurumu'nun kayıtlarında yer almayan cihazların hizmet dışı kalacak olması faturasız cep telefonu satan işyerlerindeki trafiği artırdı. Söz konusu telefonları alan satıcılar, topladıkları telefonları İran, Suriye gibi Ortadoğu ülkelerine satarak, hem eski müşterilerini memnun etme hem de oluşan bu pazardan rant sağlama hesabı yapıyor. Bir satıcı, daha önce Ortadoğu ülkelerinden gelen telefonların, yine bu ülkelere gidecek olmasının ilginçliğine dikkati çekerek, "5 milyon civarında bloke edilecek telefondan söz ediliyor" dedi. MOBİSAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Uğur Çetindağ ise yaklaşık 1 milyon telefonun bloke olabileceğini kaydetti. Çetindağ, "Bu telefonlar kayıt işlemi yapmayan bazı ülkelere satılabilir. Ancak, bizden bilgi alan Doğu Avrupa ülkelerine satış zor olur' diye konuştu.