Kadın CEO sayısında Türkiye fark attı

Kadın CEO sayısında Türkiye fark attı
Kadın CEO sayısında Türkiye fark attı
TİSK, Türkiye'de CEO pozisyonundaki kadın oranının gelişmiş ülkelere göre çok yüksek olduğunu açıkladı.

TİSK, “İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu”nda CEO pozisyonundaki kadın oranında dünya ortalaması yüzde 5’in altında olduğunu belirterek, Türkiye ’de aynı oran yüzde 12 olduğunu kaydetti.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan ve çeşitli ülkelerde özel sektörde çalışan kadınların durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar açısından değerlendiren “İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu”nda, OECD’ye üye 30 ülke ile Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya kapsamında her ülkeden seçilen en büyük 100 işletme arasından toplam 3 bin 400 işletmeye gönderilen anketler neticesinde erişilen kritik kütle ve en büyük 20 ekonomiden gelen verileri içerdiği belirtildi. Raporda, CEO pozisyonundaki kadın oranında dünya ortalaması yüzde 5’in altında iken, Türkiye’de aynı oran yüzde 12. Türkiye yüzde 12’lik oranıyla 2 sırada yer aldığı kaydedildi. Raporda, 1’inci sırada ise yüzde 13’lük oranıyla Finlandiya bulunduğu belirtildi. TİSK’e Üye İşveren Sendikaları’na üye işletmelerde görev yapan yöneticiler içinde kadınların ağırlığını ve rolünü belirlemek amacıyla Eylül 2009’da 111 büyük sanayi işletmesi kapsamında yapılan “TİSK Kadın Yöneticiler Anketi” de Genel Müdür-Koordinatör-CEO düzeyindeki kadınların oranının yüzde 27.9 olduğunu gösterildiği ve Türkiye ortalamasının dahi üzerinde bir sonucun belirlendiği ifade edilen Raporda, “Buna karşılık, ‘İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu’nda iş ve çalışma yaşamının dengelenmesini amaçlayan uygulama ve politikalar bakımından Türkiye’de esnek çalışma düzenlemelerinin eksikliği bir kez daha gözler önüne seriliyor” denildi.

Esnek çalışma saatlerinde Türkiye son sırada
Gelişmiş ülkelerde sıkça kullanılan uzaktan çalışma ya da kısmi süreli çalışma uygulamaları bakımından Türkiye ve Meksika’nın son sıralarda yer aldığı belirtilen Raporda, esnek çalışma saatleri uygulaması bakımından Türkiye’nin açık ara farkla son sırada bulunduğu vurgulandı. Raporda, “Öte yandan Türkiye; herhangi bir düzeyde çocuk bakım hizmeti sunan tesislere sahip şirketlerin oranı incelendiğinde Norveç, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya gibi ülkeler grubunda yer alırken, bu oran Rapor tarafından düşük olarak değerlendiriliyor. Ne var ki, Fransa, İsviçre, Almanya gibi özellikle nüfusun çok yaşlı ve çocuk doğum oranlarının çok düşük olduğu ülkelerde çocuk bakımına ilişkin kamu politika ve teşviklerinin yoğunluğu dolayısıyla özel sektörün de tesis oranının yüksek olması normal karşılanıyor” ifadeleri kullanıldı. Raporda, çocuk bakım hizmetlerinin tipine bakıldığında, işyerinde sürekli çocuk bakım hizmet tesisi sağlanması açısından Türk özel sektörünün yüzde 50 ile Fransa (yüzde 65), İsviçre (yüzde 55) ve Japonya’nın (yüzde 54) ardından yine çoğu ülkeye göre oldukça üst sıralarda yer aldığı kaydedildi. Raporda, bu durumun ise, Türkiye’de çocuk bakım hizmetleri sunumunda kamu politika ve desteklerinin noksanlığından ve gelişmiş ülkelerin aksine çalışma yaşamında bu yükün tamamen işveren ve çalışan üzerine bırakılmasından kaynaklandığı ifade edildi. (anka)
Raporda, “Özel sektörde tüm düzeylerde çalışan kadın sayısı bakımından Türkiye yüzde 26 ile Hindistan (yüzde 23), Japonya (yüzde 24) ve Avusturya (yüzde 29) ile kadın istihdamının düşük olduğu ülkeler arasında yer alırken, yüksek istihdam grubunda ABD (yüzde 52), İspanya (yüzde 48) ve Kanada (yüzde 46) bulunuyor. Hal böyle iken Türkiye’deki kadın CEO oranının çok yüksek çıkması kültürel faktörlere bağlanabilir” denildi. (anka)

bigPara.com