Kadının derdi kadın yönetici

Türkiye'de yapılan bir araştırmada, kadınların çalışma arkadaşı olarak benimsendiği, ancak yönetici olarak çok fazla kabul görmediği belirlendi.

İSTANBUL - Türkiye'de yapılan bir araştırmada, kadınların çalışma arkadaşı olarak benimsendiği, ancak yönetici olarak çok fazla kabul görmediği belirlendi.
Ernst And Young'ın İnsan Kaynakları Yönetici Seçme ve Değerlendirme Bölümü, internet ortamında yaklaşık 5 bin kişi üzerinde 'Çalışanlar Kadın Yöneticiyi Nasıl Görüyor' konulu bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan ankette soruların yüzde 44'ünü erkekler, yüzde 56'sını ise kadınlar cevaplarken, bu kişilerin yüzde 76'sı ise çalışan kişilerden oluştu.
Ankete katılanlardan, işyerinde çalışma arkadaşlarının kadın olmasını isteyenlerin oranının yüzde 66'sı 'Fark etmez' cevabını verirken, yüzde 21'i ise seçimini kadınlardan yana yaptı. 'İşyerinde yöneticimin kadın olmasını isterim' diyenlerin oranı yüzde 20 olurken, erkeklerin yöneticilik konusunda kadınların önünde yer aldığı görüldü. Araştırmanın bu verisi, kadınların iş hayatında çalışma arkadaşı olarak benimsendiği, yönetici olarak kabul görmediği şeklinde yorumlandı.
Özellikleri farklı
Araştırmada kadınların yüzde 46'sının da hemcinslerini yönetici olarak görmek istememesi dikkati çekerken, erkeklerin yüzde 49.30'u kadın ya da erkek yöneticinin kendileri için fark etmeyeceğini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 52'si, liderlik açısından erkeklerin kadınlara göre daha başarılı olduğunu belirtti. 'Duygusallık' değerlendirmesinde ise ankete katılanların yüzde 80'i kadınların daha duygusal olduğunu düşünürken, ankete katılanların yüzde 81'i kadınların detaycı olduğuna işaret etti. Anket sonuçları, kadınların erkeklere göre daha çok hırslı ve mükemmeliyetçi olduğunu ortaya koydu.