Kalkınma ajansı tasarısı Meclis'te

Yatırımların etkin ve verimli gerçekleştirilmesine dönük kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan tasarıyla, kamu, özel kesim ve...

ANKARA - Yatırımların etkin ve verimli gerçekleştirilmesine dönük kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan tasarıyla, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amaçlanıyor.
Kalkınma ajansları, illerin 'İstatistiki Bölge Birimleri' olarak sınıflandırılmasıyla kurulacak. Söz konusu istatistiki birimler, İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak belirlendi.
Öte yandan, bölge plan ve programları hedeflerine ulaşılmasında bölgedeki faaliyet ve projelere destek verilmesi, söz konusu faaliyet ve projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların DPT Müsteşarlığı'na bildirilmesi görevi de ajanslara veriliyor.