Kalkınma ajansının ilki İzmir ve Adana'ya

Türkiye genelinde 12 bölgede kalkınma ajansı kurulması planlanıyor. Ajanslardan bölge plan ve programlarına dönük faaliyet ve projelere destek olarak...

ANKARA - Türkiye genelinde 12 bölgede kalkınma ajansı kurulması planlanıyor. Ajanslardan bölge plan ve programlarına dönük faaliyet ve projelere destek olarak, gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaları amaçlanıyor. Bölgesel kalkınma ajanslarının ilk olarak da İzmir ile Adana-Mersin'de kurulması ve yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, söz konusu iki kalkınma ajansına ilişkin kararnamenin çıkmasından itibaren, bir ay içinde Kalkınma Kurulu'nun toplanması ve İzmir'de kurulacak ajans için üç özel kesim temsilcisini seçmesi öngörülüyor. Son karar Bakanlar Kurulu'nun olacak.
Ajanslar, bölgeler esas alınarak DPT Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabiliyor. Ajanslar, tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi olacak.