Kampanyalar için uyarı var

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, son dönemlerde özellikle konut piyasasında artan talebe paralel, konut kampanyası düzenleyen firma sayısında yaşanan artışa dikkati çekerek, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, son dönemlerde özellikle konut piyasasında artan talebe paralel, konut kampanyası düzenleyen firma sayısında yaşanan artışa dikkati çekerek, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakan Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, sayıları giderek artan kampanyalarla ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesinin, oluşabilecek mağduriyetleri önleyeceği inancıyla, kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyulduğunu ifade etti.
Bakan Coşkun öncelikle, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu'nun 2003 yılında yapılan değişikliklerle birlikte, 'malın sonradan teslim edilmesi esasına dayanan kampanyalı satışlarda' yeni bir döneme girildiğinin söylenebileceğine işaret etti.
Kampanyalı satışlarla ilgili yeni düzenlemeyle, konut ve tatil amaçlı taşınmaz; motosiklet, otomobil ve minibüs'ün kampanyaya konu olması durumunda satışı yapanın izin almak zorunda olduğunu kaydeden Coşkun, tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli hususun banka teminat mektubu olduğunu hatırlattı.
Süre en geç 30 ay
Coşkun'un verdiği bilgiye göre, kampanyalı satışlara ilişkin en önemli hususlardan biri de, kampanyayı düzenleyenin, malı teslim veya hizmeti ifa edeceği tarihe kadar olan tüketicinin toplam ödemelerinin karşılığını sigorta ettirmek veya banka teminat mektubu vermek zorunda olması. Ayrıca kampanya konusu malın teslimi, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren konut ve tatil amaçlı taşınmazlar için 30 ayı geçemeyecek. Bu çerçevede, tüketicilerin kampanyalarla ilgili, özellikle dikkat etmesi gerekli hususlar ise şöyle:
"Sanayi Bakanlığı'ndan onaylı kampanyalı satış izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Sözleşmenin iyi okunarak imzalanması ve nüshasının alınması, sözleşmeden ayrı olarak bir senet düzenlenecek ise her bir taksit için ayrı senet düzenlenmesi gerekir. Kampanyadan ayrılmaya karar verilmesi durumunda, bunun noter aracılığı ile satıcıya bildirilmesi durumunda satıcının, malın teslim tarihini geçmemek şartıyla ödenen tüm bedeli tüketiciye iade etmeli."