Kamu bankalarına yapılanma için 2.5 yıl süre

4603 sayılı Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Bankası hakkında, Kanunda yer alan 'yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin...

ANKARA - 4603 sayılı Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Bankası hakkında, Kanunda yer alan 'yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin tamamlanmasına' ilişkin 5 yıllık süre, 25 Kasım 2005 tarihinden geçerli olmak üzere 2.5 yıl daha uzatıldı. Bakanlar kurulunun Resmi Gazete'de yer alan kararıyla, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve satış işlemlerine ilişkin süre uzatımının yanı sıra Halk Bankası tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler konusu da yeniden düzenlendi.
Buna göre, Halk Bankası, Kooperatif kefaletiyle esnaf ve sanatkâra kullandırılmış olup, bakiyesi 2006 yılına devreden kredilere, 2006 yılı içinde de gösterge faiz uygulayacak. Esnaf ve sanatkârlara, yeni yılda aynı esaslar dahilinde 1 yıla kadar kullandırılacak kredilere de gösterge faiz işletilecek.
Söz konusu hüküm, Halk Bankası'nın KKTC'de bulunan şubeleri için de geçerli olacak. Bankanın bu kararın uygulanması sonucu oluşacak gelir kayıpları ise Hazine'ce avans olarak bankaya ödenecek. Gösterge faiz oranı, Halk Bankası'nın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranının, 2005'te bakiyesi 2006'ya devreden krediler için yüzde 75'i, 2006'da açılacak krediler için yüzde 65'i olacak.
Ertelenmiş, taksitlendirilmiş ve tasfiye olunacak alacaklar, vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan ya da yeniden yapılandırılmış kredi borcunun geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı ödenmeden bu karar kapsamında yeni kredi açılamayacak.