Kamu batık şirket sahibi olamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hazırlanan 'küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması' yasa taslağına göre, kamu bankaları zor durumdaki şirketleri 'iştirak' edinemeyecek.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hazırlanan 'küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması' yasa taslağına göre, kamu bankaları zor durumdaki şirketleri 'iştirak' edinemeyecek.
Kamuoyunda 'Anadolu Yaklaşımı' olarak adlandırılan yasa taslağıyla, finansal darboğaz yaşayan KOBİ'lerin, daha önce açılan kredilerle ilgili olarak vadeyi uzatma, kredi yenileme, ilave yeni kredi verme, anapara ve/veya faizlerinden indirime gitme, faizden vazgeçme, kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirme, kredileri ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devretme, kredileri borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında tasfiye olanağı getiriliyor.
İtfa planları iki yılda tamamlanacak
Ancak, Ziraat Bankası, Halkbank ve tasfiye sürecindeki Emlakbank ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki bankalar kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirme işlemi yapamayacak. Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmaların onaylanmasından itibaren iki yılda yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla makine-ekipman teminine yönelik bunların rehni karşılığı kredi kullanımı dahil olmak üzere ilave finansman sağlanarak yeni itfa planlarına bağlanabilecek.