Kamu İhale Kanunu değişiyor

Hükümet, müzakerelerin önemli başlıklarından olan kamu alımları konusunda AB'nin beklentilerini karşılamak için harekete geçti.

ANKARA - Hükümet, müzakerelerin önemli başlıklarından olan kamu alımları konusunda AB'nin beklentilerini karşılamak için harekete geçti. Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişiklikle itiraz sürelerinin kısalacağını, şeffaflığa ve itiraza imkân veren bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının imzaya açıldığını belirten Bakan Cemil Çiçek şöyle devam etti:
"Türkiye'de, turizm mevsimi, kış şartlarının ağır geçmesi gibi nedenlerle zaten iş yapma süresi fevkalade kısıtlıdır. Bu kanunda ihale prosedürü o kadar uzun sürelere bağlanmıştır ki neredeyse bazen bir yılda bir ihaleyi gerçekleştirmek bile mümkün olamamaktadır. Yatırım programına alındığı, bütçeden kaynağı tahsis edildiği halde usulü işlemler sebebiyle bunu gerçekleştirme imkânı olamamaktaydı. Esasen, kamu alımları AB ile müzakerelerde önemli bir başlıktır.
Bütün bunlar hesaba katılarak Kamu İhale Yasası'nda, bu ihtiyaçları karşılayacak, süreleri kısaltacak ve yeni ilkeler getiren, yerli yersiz itirazları da belli kritere bağlayan bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı karşında böyle bir değişikliğe gidilmiştir."