Kamu işçisine bayram armağanı

Bakanlar Kurulu, kamuda çalışan işçilerin bir maaş ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, kamuda çalışan işçilerin bir maaş ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini bildirdi.
Çiçek, Bakanlar Kurulu'nun ardından toplantının gündemine ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Çiçek, toplantıda, kamuda çalışan işçilerin bir maaş ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi konusunun görüşüldüğünü belirtti. Kamuda çalışan işçilere senenin çeşitli aylarında ikramiyelerinin ödendiğini anımsatan Çiçek, Kurban Bayramı'nı hesaba katarak bir maaş ikramiyenin bayramdan önce ödenmesini kararlaştırdıklarını bildirdi. Çiçek, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararının imzaya açıldığını kaydetti. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili maaşların da Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesinin söz konusu olduğunu belirten Çiçek, SSK emeklilerine maaşlarının 12 Ocak'ta ödenmeye başladığını, Bağ-Kur emeklilerine ise maaşlarının 17 Ocak'tan itibaren ödeneceğini söyledi.

MEMURLARA ÖDEME 15 OCAK'TA

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta 15 günlük farkıyla birlikte alacak. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bütçe yasası kapsamında memurların maaş ve diğer özlük haklarıyla ilgili yapılacak işlemleri bir tel emriyle ilgili birimlere duyurdu. Buna göre 1 Ocak 2004'ten geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı 0.0401, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı 0.486, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise 0.0126 olarak belirlendi.
2005 yılında düşük maaş alana yüksek yüksek maaş alana da düşük zam ilkesi çerçevesinde memur aylıklarının kümülatif bazda yüzde 8.1'le yüzde 12.1 oranında artırılması kararlaştırılmıştı. Memurlara verilecek bir derece ve aile yardımı ödeneğindeki artışla en düşük devlet memur aylığındaki kümülatif artış yüzde 13.5'e ulaşacak. Memur emekli aylıklarındaki kümülatif artış ise yüzde 11.4 düzeyinde bulunuyor. Zamlar 1 Ocak'tan geçerli olduğu için memurlar 15 Ocak'ta maaşlarını 15 günlük farklarıyla birlikte alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 525 YTL OLUYOR

1 Ocak'tan geçerli olacak zamla en düşük dereceli memur olan 414'üncü derecenin ikinci kademesindeki memur maaşı 525.20 YTL (525 milyon 200 bin lira) düzeyine çıktı. Birinci derecenin 4'üncü kademesindeki genel müdürün aylığı 2 bin 716.27 YTL (2 milyar 716 milyon 270 bin lira), aynı derece ve kademedeki şube müdürünün maaşı da 949.95 YTL'ye (949 milyon 950 bin lira) çıktı. 9'un 1'inden işe başlayan memurun aylığı da 528.04 YTL'ye yükseldi. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki valinin maaşı 2 bin 735.64 YTL (2 milyar 735 milyon 640 bin lira), 7'nci derecenin birinci kademesinden göreve başlayan kaymakam maaşı 1089.21 YTL (1 milyar 89 milyon 210 bin lira) yükseldi.
1'in 4'ündeki birinci sınıf yargıcın maaşı 2 bin 861.73 YTL (2 milyar 861 milyon 730 bin lira), 8'inci derecenin 4'üncü kademesinden göreve başlayan yargıcın aylığı da 1378.81 YTL'ye (1 milyar 378 milyon 810 bin lira) çıktı. 1'in 4'ündeki profesör maaşı 2 bin 285.65 YTL (2 milyar 285 milyon 650 bin lira), aynı derece ve kademedeki öğretmenin aylığı 836.41 YTL'ye (836 milyon 410 bin lira) yükseldi.
9'un 1'inden işe başlayan öğretmen maaşı 670.81 YTL (670 milyon 810 bin lira) oldu. Başkomiserin maaşı 1070.84 YTL (1 milyar 70 milyon 840 bin), polis memurunun maaşı da 882.64 YTL (882 milyon 640 bin lira) oldu. 1'in 4'ündeki uzman doktorun aylığı 1148.15 YTL (1 milyar 148 milyon 150 bin), 8'inci derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan yeni mezun doktor maaşı da 904.87 YTL (904 milyon 870 bin lira) oldu. Birinci derecenin 4'üncü kademesindeki mühendisin aylığı, 989.25 YTL'ye (985 milyon 250 bin lira) yükseldi.

ÇOCUK VE DOĞUM YARDIMI

Memurlara çocuklardan her biri için 250 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 15 Ocak'tan itibaren 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için 500 olarak uygulanacak.
Aile yardımı ödeneğine hak kazanan ikiden fazla çocuğu bulunanlarda, bu yaş grubunda yer alan çocuklara öncelik verilecek. Bu düzenlemenin memur maaşlarına yansıması 20 milyon lira olarak hesaplanıyor. Söz konusu tutar daha önce 9 milyon 600 bin lira düzeyinde bulunuyordu.
Doğum yardımı ödeneği katsayısı da 75'den 1000 gösterge rakamına çıkarılıyor. Böylelikle memurlara doğum yardımı olarak 40 milyon lira verilecek.

LOJMAN TAZMİNATI KALDIRILIYOR

Memurlara daha önce ödenen lojman tazminatı tutarları, 15 Ocak'tan itibaren ödenmeyecek.
Memur maaşlarındaki artışa bağlı olarak, kamuda çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları da değiştirildi. Ücret tavanı sözleşmeli personel için 1830 YTL olarak belirlendi.
Sözleşmeli personel olarak 2004 yılında çeşitli statülerde çalıştırılanlardan 2005 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık ya da kuruluşlarca uygun görülenlerin ocak, şubat ve mart aylarına ait sözleşme ücretleri, yeni bir sözleşme imzalanana kadar ücretlerine göre yüzde 6'yla yüzde 4 arasında değişen oranlarda artırılacak.
Bu arada işçilere ödenecek kıdem tazminatlarında yıllık tavan da 1648.90 YTL'ye yükseldi. Erbaş ve erler için ödenecek tazminat 1 Ocak-30 Haziran 2005 arasındaki sürede 100 YTL'yi geçmeyecek.