Kamu işçisine de erken ödeme var

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, okulların açılışı nedeniyle 15 Eylül'de yapılması gereken memur maaş ödemelerinin avans biçiminde 9 Eylül Cuma yapılmasına yönelik tel emri yayımladı.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, okulların açılışı nedeniyle 15 Eylül'de yapılması gereken memur maaş ödemelerinin avans biçiminde 9 Eylül Cuma yapılmasına yönelik tel emri yayımladı. Tel emrine göre, ödeme, memurlar ve sözleşmeli personelin yanında kamu işçileri ve geçici işçileri de kapsıyor.
Unakıtan imzalı 1 Eylül tarihli tel emrinde, sözleşmeli personel dahil olmak üzere aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan çalışanlara tüm hakedişlerinin, 9 Eylül Cuma günü ödenmesi istendi. Tel emrinde yer alan "Kamu kuruluşlarında çalışan diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır" hükmü uyarınca erken maaş ödemesi kamu işçilerini ve geçici işçileri de kapsayacak. Tel emrinde, avansın hesabında ele geçen net tutarların esas alınacağı belirtildi.
'Aksama olmasın'
Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personele de avans tutarlarının ilgili bankalar tarafından zamanında ödenmesinin sağlanması istenirken, avansların personel avansları hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilmesi öngörüldü.
"Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır" denilen tel emrinde, "İliniz dahilindeki tahakkuk birimlerine, saymanlıklara ve malmüdürlüklerine gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadesine yer verildi.