Kamu kuruluşunda özürlüye iş umudu

Kamu kuruluşlarının, her yıl sınav yaparak özürlülere tahsis edilen boş kadroların doldurulması zorunlu hale getirildi.

ANKARA - Kamu kuruluşlarının, her yıl sınav yaparak özürlülere tahsis edilen boş kadroların doldurulması zorunlu hale getirildi.
"Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan özürlü açığı, her yılın nisan-mayıs, temmuz-ağustos, ekim-kasım dönemlerinde açılacak sınavlarla doldurulacak. Gerçekleştirilen bu düzenleme, sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili üye alımını da olanaklı hale getiriyor.
Uygun ortam sağlanacak
Yönetmeliğe göre sınavlar, özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılacak. Daha önce özürlü çalıştırmak zorunda olan kurum ve kuruluşları, çalışma yerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemekle yükümlüyken, yönetmelikte yapılan değişiklikle, tüm kamu kurum ve kuruluşları, çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmekle sorumlu olacak.
Not sistemine düzenleme
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan söz konusu sınavlarda, her özür grubu ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle, kendi grubu içinde özür grupları ve öğrenim durumları dikkate alınarak başarı sıralaması cetveline göre ayrı ayrı düzenlenecek.
Sınavı kazananların atamaları tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan 2 yıl içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir nedenle boşalma olması halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek şartıyla yedeklerden atama yapılabilecek.