Kamu kurumlarına bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor

Kamu kurumlarına bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor
Kamu kurumlarına bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor

Yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen memuriyet birçok insanın hayalini süslemeye devam ediyor. FOTOĞRAF: AYTAC ÜNAL / AA

Kamuya alınacak memurların 650'si bakanlıklara, 1353'ü müsteşarlıklara, 501'i üniversitelere, 2522'si başkanlıklara, 857'si KİT'lere, 376'sı mahalli idarelere atanacak

ANKARA - Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’ler ve mahalli idarelere bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor. Devlet Personel Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan 6 bin 259 kadro ve pozisyona ÖSYM Başkanlığınca yeni yerleştirme yapılacak. Bunların 650’si bakanlıkları, 1353’ü genel müdürlük ve müsteşarlıklara, 2 bin 522’si başkanlıklara, 857’si KİT’lere, 376’sı mahalli idarelere, 501’i de üniversitelere atanacak. Yerleştirme yapılacak kurum sayısıysa 181’i bulacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere alınacak yeni memurların 2 bin 288’i din hizmetleri, 1701’i genel idare hizmetleri, 694’ü teknik hizmetler, 586’sı sağlık hizmetleri, 108’i yardımcı hizmetler, 13’ü eğitim öğretim hizmetleri, 12’si de avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapacak. 857 memur da KİT’lerde istihdam edilecek. Memurların bin 953’ü lise mezunları, bin 588’i iki yıllık yüksekokul, 2 bin 718’i de dört yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

En fazla Diyanet’e alınacak
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek yeni memurların 2 bin 295’i Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlayacak. Bu kuruluşu 340 memur ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), 319 memur ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), 247 memurla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 222 memurla Devlet Su İşleri (DSİ), 216 memurla Gümrük Müsteşarlığı, 162 memurla da Sağlık Bakanlığı takip edecek.
Öte yandan bu yerleştirmede Dışışleri Bakanlığı’na 77, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 100, Karayolları Genel Müdürlüğüne 129, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 118, Adli Tıp Kurumuna 76, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 123, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına da 85 yeni memur alınacak. (aa)