Kamu-Sen'den hükümete: Söz verilen 15 madde ne oldu

Kamu-Sen'den hükümete: Söz verilen 15 madde ne oldu
Kamu-Sen'den hükümete: Söz verilen 15 madde ne oldu

Kamu-Sen hükümetin başta ücret olmak üzere uygulamalarını sert dille eleştiren eylemler de yapıyor. FOTOĞRAF: ZEKERİYA ALBAYRAK / AA

Memur sendikaları yarın hükümete 2008 Mutabakat Metni'ndeki hayata geçirilmeyen 15 maddeyi sorup, ücret iyileştirilmesi ve grevli toplusözleşme talep edecek
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Memur sendikaları yarın başlayacak olan toplu iş görüşmelerine hazırlanıp talepler listesine son şeklini verirken, hükümet ile oturulacak masada öncelikle 2008 yılı Mutabakat Metni’nde yer alıp gerçekleştirilmeyen 15 vaadi sorgulayacak. Sendikaların kamu çalışanlarına ücret iyileştirilmesinin yanı sıra en büyük istekleri grevli toplu sözleşme konusunda yasal düzenleme olacak.
Kamu-Sen, toplu iş görüşme masasına götürmek üzere 2008 Mutabakat Metni Uygulama Durumu’na ilişkin bir rapor da hazırladı. Mutabakat Metni’nde yer almasına rağmen hükümet tarafından uygulanması için bugüne kadar hiçbir adım atılmayan 15 maddeden bazıları şöyle : 
* Ek ödemenin, eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak 2012 ortasına kadar kademeli artırılması 
* Prensip olarak kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans esasına dayalı bir çalışma düzeninin yerleştirilmesi ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi, 
* Her yıl toplugörüşme sürecinde en başarılı üç kamu kuruluşu ile üç kamu çalışanının ödüllendirilmesi 
* Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,
* Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması konusunda düzenleme yapılması
* Resmi tatil ve bayram tatillerinde il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi, 
* Uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması, 
* Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1’inci hısımların ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi,
* Memura, bakmakla yükümlü hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması durumunda yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi 
* Devlet Personel Başkanlığında Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı’nın kurulması 
* 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi halinde atamasının yapılması.”

Grevli toplu sözleşme ısrarı sürecek
‘Grevli toplusözleşme’ talebi anlaşma sağlanamadığı için Mutabakat Metni’nde yer almadı. Ancak sendikalar bu konudaki ısrarını bu yıl da sürdürecek. Verilen sözlerin tutulmadığı, imza altına alınan metinlerin esamisinin okunmadığı bir sürece girildiğini ifade eden sendikalar, ülkede sendikacılık alanında da güvensizlik ortamı yaratılmak istendiği görüşünü dile getiriyor. Bu nedenle sendikaların taleplerinin başında verilen sözlerin yerine getirilmesi yer aldı.