Kamu yatırımlarında 2006 yılında da kemer sıkılacak

Kamuda, yeni yatırım yasağı 2006 yılında da devam edecek. Kamu kuruluşları 2006 yılında da zorunlu haller dışında çok yıllı yeni proje teklifinde bulunamayacak.

ANKARA - Kamuda, yeni yatırım yasağı 2006 yılında da devam edecek. Kamu kuruluşları 2006 yılında da zorunlu haller dışında çok yıllı yeni proje teklifinde bulunamayacak. Kamunun yapabileceği toplam yatırım harcamaları 18.2 milyar YTL ile sınırlanan 2006 yılı yatırım tekliflerinin hazırlanmasında 2006 yılı için ortalama dolar kuru ise 1.47 YTL olarak esas alınacak. Devlet Planlama Teşkilatı, 2006-2008 dönemi yatırım porogramı hazırlıklarını başlattı. DPT'nin bu amaçla hazırladığı genelge Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Program AB'ye göre yapıldı
Türkiye'nin AB'ye üyeliği yönünde ortaya konulan planda yer alan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacak. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami yararlanılacak.
2006-2008'i kapsayan dönemde kamu yatırım harcamalarında eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, sulama, içme suyu ve e-Devlet yatırımlarına öncelik verilecek. Proje bazında önceliği 2006'da tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecekler alacak.
Kamu yatırımlarının rasyonalizasyon çalışmalarına 2006-2008 döneminde de devam edilecek. 2006 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılamayacak. Güvenlik nedeniyle ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması dışında, lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır.