Kamuda genç memur azaldı

Türkiye'deki en büyük işveren konumunda olan devlet, yüzde 25'e varan oranla işsizlik yaşayan gençlere istihdam kapısını kapattı.

ANKARA - Türkiye'deki en büyük işveren konumunda olan devlet, yüzde 25'e varan oranla işsizlik yaşayan gençlere istihdam kapısını kapattı. Kamu istihdamını daraltmaya yönelik politikalara rağmen memur sayısı daha çok siyasi tercihlerle artmaya devam eden kamuda Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışan gençlerin oranı yüzde 3.9'a kadar düştü. Sadece kamuda çalışanların iştirakçi olabildikleri Emekli Sandığı'nın verilerinden yapılan belirlemeye göre 2001'de yüzde 14 olan 18-23 yaş grubundaki memurların, toplam memurlar içerisindeki payı bu yıl mart sonu itibarıyla yüzde 3.9'a kadar düştü. Buna karşılık, hem yeni işe alınanlar hem de öncelki kamu görevlilerinin yaşlanması nedeniyle 30 ve üzerindeki yaş grubunun payı önemli ölçüde arttı.
Memur sayısında 171 bin kişilik bir büyüme yaşanan 2001 yılı sonuyla bu yıl mart ayı sonu arasındaki dönemde, 18-23 yaş grubundaki memurların sayısı 217 bin 902 kişi azalarak 312 bin 776'dan 94 bin 874'e kadar geriledi.
Bu gelişme, kamuya son yıllarda 18-23 yaş grubundan çok az vatandaşın memur olarak kabul edildiğini gösteriyor. Oysa DİE'ye göre yüzde 25'lere varan oranlarla en yüksek işsizlik de bu kesimde. Mart sonu itibarıyla 2 milyon 407 bin 177 olan kamuda Emekli Sandığı'na tabi çalışanların yüzde 29.5'ini 24-29 yaş grubundakiler, yüzde 29.6'sını ise 30-35 yaş grubundakiler oluşturuyor.
Kamu çalışanı orta yaş ağırlıklı
2001-2005 arasında payı en çok artan grubu ise 36-41 yaş aralığı oluşturuyor. 24-29 yaş grubunun 2001'deki 2 milyon 236 bin 50 memur içerisindeki payı yüzde 28.4, 30-35 yaş grubunun ise yüzde 25.6 düzeyindeydi.
Söz konusu gruptakilerin 2001'de yüzde 18 olan payı bu yıl mart sonunda yüzde 22.7'ye kadar çıktı. Bu gelişme memurların 30-41 yaş grubunda yoğunlaştığına işaret ediyor. 42-47 yaş grubundakilerin payı yüzde 9.2'den yüzde 11.8'e ulaştı. Payı azalan diğer grup ise yüzde 3'ten yüzde 1.6'ya kadar inen 48-53 yaş grubu oldu. Kamu çalışanlarının ylüzde 0.6'sı 54-60, yüzde 0.3'ü ise 60'ın üzerindeki yaşlarda bulunuyor. Kamunun artık gereçlere istihdam kapısını neredeyse kapatması, kamu görevlilerinin yaş ortalamasını da yükseltti. 2001 yılında 32 olan kamu görevlilerinin yaş ortalaması bu yıl mart sonu itibarıyla 34 olarak hesaplandı.