Kamuda 'stratejik planlama' dönemi

Kamu kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikalarıyla hedef ve önceliklerini belirleyecekleri 'stratejik planlama' yaygınlaştırılıyor.

ANKARA - Kamu kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikalarıyla hedef ve önceliklerini belirleyecekleri 'stratejik planlama' yaygınlaştırılıyor. Sekiz pilot kuruluşta uygulanan stratejik planlamanın, diğer kamu kuruluşlarına yaygınlaştırılabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) hazırladığı yönetmelik taslağı, ilgili kuruluşların görüşüne açıldı.
Taslağa göre kamu idarelerinin tamamı ilk stratejik planlarını en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar hazırlamakla yükümlü olacak. Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsayacak. Planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra kalan süresi için güncelleştirilebilecek.
Yönetmelik taslağında, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin, planlama sürecine ilişkin takvimin ve uygulama ilkelerinin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar belirleniyor.
Buna göre stratejik planlar, kamu idarelerinde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla, idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunlu olacak.