Karapara başıboş kaldı

Karapara kapsamı terör suçlarını da içine alacak şekilde genişletilirken, 'inceleme'de dağınık yapı bürokrasinin direnci nedeniyle giderilemedi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Karapara kapsamı terör suçlarını da içine alacak şekilde genişletilirken, 'inceleme'de dağınık yapı bürokrasinin direnci nedeniyle giderilemedi. Meclis'te görüşülmeye başlayan tasarıda, Mali Suçları Araştırma Kurumu'na (MASAK) inceleme yetkisi verilmesi kabul görmedi.
Hükümet tarafından Meclis'e sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 'MASAK'ın Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı', Karaparanın kapsamını genişletiyor. Tüm suç gelirleri karapara kapsamına alınıyor. Ayrıca, ilk defa terörün finansmanı da Karapara suçu kapsamında sayılıyor. Yasa Karaparanın tanımını genişletirken ve şüpheli işlem bildirimlerine etkinlik kazandırmak için bildirimde bulunanları koruma altına alırken, bu suçla mücadelede temel örgütlenme olan MASAK için aynı genişletici hükümler getirmiyor.
Kurumun inceleme birimi olarak örgütlenmesi isteği, yasa değişikliği taslak çalışmaları sırasında kurum yetkililerince gündeme getirilmiş, ancak bu öneri tasarıya yansıtılmadı. Bugüne kadar maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, bankacılık ve sermaye piyasası uzmanları ile diğer denetim birimlerinden personel desteği alarak incelemeler yapan MASAK, yeni yasa mevcut haliyle çıkarsa, koordinasyon ve politika belirleme kurumu olarak görev alacak, icrada söz sahibi olamayacak.
MASAK Başkanvekili Genç Osman Yaraşlı, kurumun inceleme birimi olarak kabul görmemesinin müsebbibinin siyaset değil bürokrasi olduğuna dikkati çekmiş ve davulun kurumun sırtında tokmağın ise başkasının sırtında olduğunu söylemişti.
MASAK'ın inceleme yapacak kurum özelliğine kavuşturulmaması, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin incelemelerde mevcut dağınık yapının sürmesine yol açacak. Karapara incelemeleri, ayrı ayrı kurullarca incelenecek, bu da karaparada çoğu kez sonuçsuz kalan incelemelerin etkinliğini biraz daha törpüleyecek.
MASAK'ın görevleri
Mevcut yasa tasarısında Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun görev ve yetkisi şöyle tanımlandı:
"

  • Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenebilmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak,
  • Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesinin ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırma yapmak,
  • Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek,
  • Gerekli verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek,
  • Kamuoyundaki duyarlılığı ve desteği artırmaya yönelik olarak çalışmalar yürütmek,
  • Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda ilgili birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,
  • Aklama, suçun işlendiğine dair ciddi şüphelerin olması durumunda konuyu cumhuriyet savcılığına veya diğer yetkili mercilere intikal ettirmek."