Karaparaya üçlü kıskaç

Türkiye, yeni dönemde karapara ile üç koldan mücadeleye hazırlanıyor. Ülkemizdeki karapara aklama suçu duyurularında ilk sırada uyuşturucu ticareti yer alıyor.

ANKARA - Türkiye, yeni dönemde karapara ile üç koldan mücadeleye hazırlanıyor. Ülkemizdeki karapara aklama suçu duyurularında ilk sırada uyuşturucu ticareti yer alıyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nca (MASAK) hazırlanan Faaliyet Raporu'na göre, yeni dönemde mevzuat değişikliği ve yeniden yapılanma ile karapara ile daha etkin mücadele verilecek.
Karapara takibinde uyuşturucu ticaretini takip, teknik ve idari kapasite artırımı ile uzman kadrolar ön plana çıkacak. Bu amaçla hazırlanan kanun taslağı, yakında Başbakanlığa sevk edilecek. Taslak ile mevzuattaki karapara kavramının yerini 'suç geliri' bırakacak, suç gelirlerinin aklanmasının yanı sıra yolsuzluğu önleyici hükümler de taslakta olacak. Kimlik tespiti, şüpheli işlemlerin bildirilmesi, devamlı bilgi verme, belgelerin muhafaza ve ibrazı gibi suç gelirlerini önlemeye dönük unsurları da yeniden düzenleyen taslakla terörün finansmanı da müstakil suç haline getirilecek.
Elektronik takip
Taslak, suç gelirleriyle mücadelede bilgi toplama ve analiz kapasitesinin güçlendirilmesine dönük önlemleri de hayata geçirecek. Bu taslağın yasalaşmasının ardından bu defa ikincil mevzuat ile karaparayla daha etkin mücadele için gerekli yönetmelik ve tebliğler uygulamaya konulacak.
Karaparayla mücadelenin ikinci ayağını ise AB'nin de destek verdiği mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi projesi oluşturacak. Söz konusu proje ile MASAK, Gelirler, Merkez Bankası, bankalar, adli sicil, tapu ve Emniyet kayıtlarına elektronik ortamda anında ulaşabilecek.
Mevzuat ve güçlendirme projesinin ardından, kurum yeni bir teşkilatlandırmaya tabi tutulacak. Bu çerçevede, ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri yeniden düzenlenecek ve MASAK, uzman kadrolarla takviye edilecek. Aklama suçu duyurularının dağılımında uyuşturucu madde ticaretini, yüzde 17.4 ile kaçakçılık, yüzde 16.4 ile nitelikli dolandırıcılık izledi.