Karayolları isterse E-5 bile paralı hale gelecek

Karayolları isterse E-5 bile paralı hale gelecek
Karayolları isterse E-5 bile paralı hale gelecek

EKONOMİ SERVİSİ
Çevre yolu, köprü, tünel ve viyadükler paralı hale geliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yeni yönetmeliğe göre, çevre yolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadüklerde ayrı ayrı geçiş ücreti uygulaması gündemde. Bu yollar, Karayolları Genel Müdürü’nün talebi ve Ulaştırma Bakanı’nın onayı ile paralı olabilecek. Hangi yolların paralı olacağına karar verecek olan Ulaştırma Bakanı, geçiş ücretlerinde de indirim yapabilecek. Buna göre E-5 çevre yolu, Bolu tüneli de paralı olabilecek.
Karayollarının geçiş ücretleri ile bu ücretlerin yeniden belirlenmesi; ücretlendirilen karayolunun mesafesi, trafik yoğunluğu, aracın cinsi, sosyal ve ekonomik faktörler dikkate alınarak hesaplanacak ve yine genel müdürün teklifi üzerine Ulaştırma Bakanı onayı ile yürürlüğe girecek. Ücret tarifesi ve uygulama tarihi idarenin internet sitesinde ilan edilecek. Ücretlerin belirlenmesinde, otoyol veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında güzergahın tamamı olabileceği gibi; çevreyolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadükler ayrı ayrı ücretlendirilebilecek. Geçiş ücretleri uygulamasında işletmecilik gereği kullanımı teşvik etmek amacıyla Bakan onayı ile indirim yapılabilecek. Geçiş ücretlerine Her yıl başında yıllık ÜFE değerleri ile fiyat artışı yapılacak.
Bakanlık makamı oluruyla ücret tarifesinin uygulama tarih ve saati belirtilecek. Ücretli karayolunun bakım ve işletmesinden sorumlu birimler ile trafik denetimi ve karayolundaki asayişten sorumlu birimlerden herhangi bir ücret alınmayacak. Ücretini ödemeden geçenler içinse, en uzun güzergah geçiş ücretinin 10 katı kadar para cezası verilecek. İdari para cezaları ile geçiş ücretleri, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek.

bigPara.com