Kart borçlusunun umudu Meclis

AKP ve CHP'liler önerge vererek, ödeme güçlükleri yaşayan kart borçlularına taksit kolaylığı ve faiz sınırlaması getirecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Kredi kartı borcunu geciktirenlere uygulanan yüksek faizlerin etkisiyle birikmiş kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin umudu Meclis oldu. Hükümetin, piyasaya müdahale etmemek için yapamadığı düzenlemeyi, Meclis'te AKP ve CHP milletvekilleri gerçekleştirecek.
Bakanlar Kurulu'nca hazırlanarak önceki gün TBMM'ye sunulan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tasarısı, kredi kartı kullanıcılarının acil çözüm bekleyen birikmiş borçlarının tasfiyesi ve enflasyon yüzde 8 seviyelerinde olmasına karşın bileşik bazda yüzde 100'ü aşan kredi kartı faizlerine çözüm getirmiyor. Tasarı sadece temerrüde düşen borçlara uygulanacak faiz oranının, normal kredi kartı faizinin yüzde 30 fazlasını aşamayacağı konusunda düzenleme içeriyor.
Yöntem aranıyor
Tasarının bu konudaki eksikliği, TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'daki görüşmelerde giderilecek. İktidar da muhalefet de bu konuda görüş birliği içinde, ancak yöntemin ne olacağı üzerinde çalışmalar sürüyor.
AKP'li Plan Bütçe Komisyonu Başkanvekili Altan Karapaşaoğlu, birikmiş kredi kartı borçlarına çözüm bulunması ve kart faizlerinin indirilmesi konusunda hem milletvekillerine hem de komisyona kamuoyundan sürekli talep geldiğini söyledi. Ortada çözüm bekleyen bir sorun bulunduğunu ancak bankaların da rıza göstereceği bir orta formül bulmak gerektiğini kaydeden Karapaşaoğlu, Anayasa'nın sözleşme hürriyetine ilişkin hükümlerine aykırı olmayan bir düzenleme arayışında olduklarını bildirdi. Karapaşaoğlu, bankalar açısından tahsili imkansız alacaklar sınıfına girmiş olan birikmiş kredi kartı borçlarının belki tüketici fiyat endeksine (TÜFE) endekslenebileceğini, TÜFE'nin üzerine de belli bir oran eklenebileceğini belirtirken, hem kart borçlularını, hem de bankaları memnun edecek bir çözüm bulacaklarını söyledi.
AKP'li komisyon üyesi Musa Uzunkaya da hem AKP'li, hem de CHP'li komisyon üyeleri olarak birikmiş borçlar ve faizlere bir çözüm bulunması gerektiği konusunda görüş birliğinde olduklarını belirtti. Musa Uzunkaya, bankaların kredi kartlarına diledikleri gibi faiz uygulamasının önüne geçmeyi amaçlayan düzenleme yapacaklarını söyledi.
'Hukuki boyut önemli'
CHP'li komisyon üyesi Kemal Kılıçdaroğlu ise kredi kartlarına ilişkin yasa tasarısının ilk başta aslında orta gelir grubu açısından artık ödenemez hale gelmiş olan birikmiş kredi kartı borçlarına bir çözüm bulabilmek için gündeme getirildiğine dikkat çekti.
Fakat hükümet bu konuda kendisi bir adım atamadığı için topu Meclis'e attığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grubu olarak bu konuda bir çözüm arayışında olduklarını anlattı.
Bankaların, isterlerse birikmiş kredi kartı borçlarını İstanbul Yaklaşımı benzeri bir yöntemle ödeme kolaylığına bağlayarak tasfiye edebileceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ancak bu konuda kayda değer bir çalışma yapılmadığını dile getirdi. Sorunun da bir çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, birikmiş borçlarla ilgili düzenlemenin tüketici ile banka arasında imzalanmış olan bir sözleşmeye müdahale anlamı taşıdığını, dolayısıyla konunun hukuki boyutunun iyi incelenmesi gerektiğini, aksi takdirde bankaların tahsil edemedikleri alacakları tazminat yoluyla devletten talep edebileceklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir duruma meydan vermemek için bankaların da kabul edebileceği bir çözüm bulunması gereğine işaret etti.
CHP'li Mustafa Özyürek de birikmiş borçların Hazine bonosu faizine endekslenerek, 24 aya kadar taksit imkânına kavuşturulabileceğini kaydetti. Kredi kartı faizleriyle ilgili sınırlayıcı düzenlemenin, hukuki açıdan daha kolay gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bankalar arasında aşırı farklılık gösteren ve enflasyonun oldukça üzerinde seyreden kredi kartı faizlerinin disipline edilebileceğini dile getirdi.
Kart borçları sürekli artıyor
Türkiye'de halkın cebinde 28 milyon kredi kartı bulunuyor. 2000 yılında borcu ödenmeyen kredi kartı sayısı sadece 2 bin 878 seviyesindeyken, 2001'de bu rakam 110 bin 28 oldu. 2001'de 41 bin kart borçlu duruma düşerken, 2004'te bu sayı tekrar yükseldi ve 74 bin 357'ye ulaştı. 2005'in ilk 9 aylık döneminde ise borcu ödenmeyen kredi kartı sayısı 204 bin 127 oldu. Son beş yıldaki borçlu kart sayısı ise böylece toplam 479 bin 899'a ulaştı. Bu rakamlara, borcunu gecikmeli olarak ödeyenler dahil değil.
Kredi kartlarının toplam işlem hacmi ise 2004 sonundaki 13.8 milyar YTL'lik rakamdan, 18 Kasım'da 16.2 milyar YTL'ye yükseldi. Ödenmeyen ve artık tasfiye noktasına gelen kredi kartı borcu ise 18 Kasım itibarıyla anapara olarak 1 milyar 273.6 milyon YTL'yi buluyor. Bu rakam, 2004 yılı sonunda 592.8 milyon YTL seviyesindeydi. Bir başka ifadeyle 2004 sonunda yüzde 4.3 olan ödenmeyen borçların toplam kredi kartı işlem hacmine oranı 18 Kasım tarihinde yüzde 7.8 seviyesine tırmandı.