Kart borcuna 12 ay taksit

2006'dan önce temerrüde düşen kredi kartı borçlarına 12 taksitte ödeme olanağı getiriliyor.

ANKARA - 2006'dan önce temerrüde düşen kredi kartı borçlarına 12 taksitte ödeme olanağı getiriliyor. Kredi kartı faizi ile gecikme faizi de sektör ortalamasının yüzde 25 fazlasını aşamayacak şekilde sınırlandırılıyor.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tasarısı TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Kredi kartı borçlularının beklediği af düzenlemesi ise bankacılık sektörünün istediği doğrultuda gerçekleştirildi.
Kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla, haklarında icra takibi başlatılmış olan kredi kartı borçluları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde bankaya başvurarak borçlarını 12 taksitte ödeyebilecekler. Borcun anaparası olarak, icra takibine geçilen tarihte tebliğ edilen toplam rakam esas alınacak. Taksitlendirilen borca yüzde 22 oranında faiz uygulanacak. İlk taksitin ödenmesiyle icra takibi durdurulacak, son taksitin ödenmesiyle ise icra takibi tamamen ortadan kalkacak. Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu düzenleme ile sağlanan haklar sona erecek.
Düzenleme 1.3 milyar YTL anapara borcu bulunan 187 bin kişiyi ilgilendiriyor. Daha önce yaptığı açıklamada, bankacılık sistemini sıkıntıya sokacak bir af düzenlemesine izin vermeyeceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, gazetecilerin sorusu üzerine, kabul edilen düzenlemenin sektörde sıkıntı yaratmayacağını dile getirdi.
Faiz yüzde 2'ye inecek
Komisyonda kabul edilen önergeyle, kredi kartının normal faiziyle gecikme faizlerine de sınır getirildi. Buna göre, asgari ödeme tutarının dışındaki kredi kartı borcuna uygulanacak akdi faiz oranı, bankacılık sektörünün son iki ayda uyguladığı ağırlıklı ortalama faizin yüzde 25 fazlasını aşamayacak. Gecikme faizi ise, sektörün son iki ayda gecikme faizine uyguladığı faiz oranının yüzde 25 fazlasını aşamayacak.
Bankacılık sektörü normal kredi faizini düşürmekten de kaçınıyordu. İki faiz arasındaki bağın kalkmasıyla, kredi kartlarına uygulanacak normal faizin şu andaki yüzde 6 seviyelerinden yüzde 2'lere kadar düşmesi bekleniyor.
Kabul edilen önergelerle kart sahibinin yazılı talebi olmadıkça kart limitinin banka tarafından tek taraflı artırılması yasaklandı. Bir gerçek kişiye ilk yıl için tanınacak kredi kartı limitinin aylık ortalama gelirin iki katını aşamayacağına ilişkin hüküm de, 'bir kişinin tüm kartlarının toplam limiti aylık gelirin iki katını aşamaz' diye değiştirildi.
Vekil eşine icra geldi
Milletvekillerinden sonra söz alan ATO Başkanı Aygün ise AKP'li bir milletvekilinin eşinin başına gelenleri örnek olay olarak anlattı. Aygün, teslim alınmayan kredi kartı için 7 YTL kart parası istendiğini, ödenmemesi üzerine bir süre sonra 52 YTL borç çıkartıldığını söyledi. Bu paranın da ödenmemesi üzerine alacak takibine geçildiğini ve 7 YTL'lik alacak için önce 150 YTL, sonra da 500'er YTL'lik üç ayrı gazete ilanı verildiğini, icra masraflarıyla birlikte toplam 2 bin 100 YTL alındığını ileri sürdü. Aygün, söz konusu mağdurun hangi milletvekilinin eşi olduğunu, kendisi izin vermediği için açıklayamadığını söyledi. Ancak, adı geçen kişinin AKP milletvekili Aydın Dumanlıoğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.