Kart faizinde kavga

'Şahısların borcu'
Meclis AB Uyum Komisyonu'nun, kredi kartı borçlarının affına dair önerisi tartışılıyor. Birikmiş faizlerin affı ve temerrüt tarihi itibarıyla enflasyona göre yeniden faiz uygulanması teklifine Başbakan Yardımcısı Şener itiraz etti: "Konu, iki özel şahıs arasındaki borç. Devlet borcu değil ki silelim."
Katlanarak artıyor
Şener, "Olmayacak bir şey girerse, tasarı çıkmaz" dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki AKP ve CHP'lilerse aftan yana. Kredi kartlarının anapara borcu yaklaşık 1.3 milyar YTL seviyesinde. Enflasyon yüzde 8'lere inmesine rağmen, yüzde 100'lere varan bileşik faizle borçlar çığ gibi büyüyor.

ANKARA - TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, kredi kartlarının birikmiş faizlerinin affedilerek, temerrüde düşüldüğü tarih itibarıyla enflasyona endekslenerek faizlendirilmesini önerdi. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener konunun, iki şahsın birbirine borcu olduğunu belirterek, "Devletin borcu değil ki silelim. O nedenle olmayacak bir şey girerse, tasarı çıkmaz" dedi. Kredi kartlarının anapara borcu 1.3 milyar YTL seviyesinde.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tasarısını 'tali' komisyon olarak görüşen TBMM AB Uyum Komisyonu, kredi kartı borcunun temerrüde düşme tarihindeki anaparasına, belirlenecek enflasyon kadar gecikme faizi uygulanmasını, hesaplanacak yeni miktara taksitler halinde geri ödeme olanağı verilmesini önerdi. 'Esas' komisyon olan Plan ve Bütçe komisyonu öneriye uyup uymamakta serbest. Başbakan Yardımcısı Şener, TBMM'de gazetecilerin, Komisyonun önerisini nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, "Teknik olarak ne yapılacaksa yaparız. Ancak, olmayacak bir şey girerse tasarıyı çıkaramayız, yarıda kalır. Bunu iki şahsın birbirine borcu gibi düşünmek lazım. Devletin borcu değil ki silelim. İmkansız bir şey ortaya atılırsa tasarı yasalaşmaz" diye konuştu.
Üyeler de istiyor
Bu arada, tasarıyı görüşecek olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AKP ve CHP'li üyeleri birikmiş kredi kartı faiz borçlarıyla ilgili ödeme kolaylığı yapılması yanlısı. Hükümetin bankalarla müşterileri arasına girmekten kaçınarak konuyu Meclis'in takdirine bıraktığı noktasından hareket eden CHP ve AKP'li komisyon üyeleri ayrı ayrı önerge hazırlığını yürütüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili AKP'li Altan Karapaşaoğlu, kredi kartı borçlarına çözüm bulunması ve faizlerinin indirilmesi için kamuoyundan talep geldiğini vurguladı. Bankaların da rıza göstereceği formül bulmak gerektiğini kaydeden Karapaşaoğlu, Anayasa'nın sözleşme hürriyetine ilişkin hükümlerine aykırı olmayan düzenleme arayışında olduklarını ifade etti.
Komisyonun CHP'li üyesi Kemal Kılıçdaroğlu ise tasarının ilk başta orta gelir grubu açısından artık ödenemez hale gelmiş kredi kartı borçlarına çözüm bulabilmek için gündeme getirildiğini, hükümetin adım atamadığı için topu Meclis'e gönderdiğini savundu. Kılıçdaroğlu, CHP olarak önerge hazırladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, düzenlemenin tüketici ile banka arasında imzalanmış sözleşmeye müdahale anlamı taşıdığını, konunun hukuki boyutunun iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde bankaların tahsil edemedikleri alacakları tazminat yoluyla devletten talep edebileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, tarafları memnun edecek çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekti.