Kart Meclis'e geliyor

Ekonomik kriz döneminde birçok yuvanın yıkılmasına neden olan kredi kartları için yapılacak düzenlemede son aşamaya yaklaşıldı. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tasarısı...

ANKARA - Ekonomik kriz döneminde birçok yuvanın yıkılmasına neden olan kredi kartları için yapılacak düzenlemede son aşamaya yaklaşıldı. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyonda, çarşamba günü ele alınacak tasarıya göre, kredi kartı limiti belirlerken esas alınacak kartın imza hanesi, kart hamili tarafından imzalanacak. Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekilde ve surette ödeme talep edilemeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacak.
Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmayacak. Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne suretle olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.
İstemeyene kart yok
Tasarıya göre, bir kişiye iki yıl için tanınacak kredi kartları limiti, aylık ortalama gelirin 2 katını aşamayacak. Asgari tutarın, son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda, kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık sürede tutarın ödenmemesi halinde ilgili kart çıkaran kuruluşlarca kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilecek ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kart düzenlenemeyecek.
Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, itiraz edilebilecek. Harcama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araçları veya sipariş formuyla yapılan alımlardaki hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan zararlardan kart sahibi sorumlu tutulamayacak. Kartını iptal ettirmek isteyenin sözleşmesini feshetmeyen kurumlara, 2 bin YTL'den 10 bin YTL'ya varan miktarda ceza verilebilecek.
Faizdeki değişiklik bildirilecek

  • Kredi kartında sahibinin imzası bulunacak.
  • Sözleşmede yer almayan işlemler için banka para talebinde bulunamayacak.
  • Gecikme faiz oranı, akdi faizin yüzde 30 fazlasını geçemeyecek.
  • Kartın limiti aylık gelirin iki katını geçemeyecek.
  • Bankalar, talepte bulunmayan ve sözleşme imzalamayanlar adına kart çıkaramayacak.
  • Borcunu üç ay içinde ödemeyenin kartı iptal edilecek. l Kartını kaybeden kişi, bildirimden önceki 24 saatlik süre içindeki zarardan 150 YTL ile sınırlı olmak kaydıyla sorumlu tutulacak.
  • Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı belirtilecek
  • Faiz oranındaki artış, 30 gün öncesinden duyurulacak.
  • Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında en az 10 gün olacak.