Karta gelirin üç katı limit

Kredi kartı çılgınlığına önlem geliyor. Kredi kartı borcunu üç ay üst üste ödemeyenlerin tüm kartları iptal edilecek ve iki yıl süreyle kara listeye girecekler. Kart limiti aylık gelirin 3 katını aşamayacak.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Kredi kartı çılgınlığına önlem geliyor. Kredi kartı borcunu üç ay üst üste ödemeyenlerin tüm kartları iptal edilecek ve iki yıl süreyle kara listeye girecekler. Kart limiti aylık gelirin 3 katını aşamayacak.
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), uzun süredir üzerinde çalıştığı 51 maddelik 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu' tasarı taslağını sonuçlandırdı. Taslağa göre, kredi kartı asgari ödeme tutarını üç ay üst üste ödemeyen veya bir yıl içinde dört kez ödemediği için adli cezaya uğrayan kişinin bütün kredi kartları iptal edilecek. Bu tarihten itibaren iki yıl süreyle kredi kartı alamayacak.
Söz konusu tasarıya göre, Kredi kartı limiti, kişinin aylık ortalama gelirinin üç katını aşamayacak. Beş yüz Yeni Türk Lirası'nı (YTL) aşan limitler, kart sahibinin ibraz ettiği aylık ve yıllık ortalama gelir düzeyine ilişkin belgeler üzerinden belirlenecek.
Yazılı itiraz hakkı
Kredi kartı ile yapılan harcamalara, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, yazılı olarak itiraz edilebilecek. İtirazda, hesap özetinin hangi unsurlarına ve ne gerekçe ile itiraz edildiği belirtilmek zorunda olacak.
Söz konusu itirazı ise banka veya kredi kartı kuruluşu 20 gün içerisinde değerlendirecek.
Eski döneme faiz yok
Hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin sözleşmedeki kayıtlar hükümsüz sayılacak. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.
Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde yapılması durumunda ise akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanabilecek. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, borca bileşik faiz uygulanamayacak.
Gecikme faiz oranı, akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçemeyecek. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamayacak.
Kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapmak isteyen kuruluşların sermayesi asgari 6 milyon YTL (6 trilyon lira) olacak. Kart çıkaran kuruluşların genel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplayabilecekleri yerleri BDDK belirleyecek.
Kanun kapsamına giren kuruluşlar durumlarını bir yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorunda olacaklar.
Kart sahibine 150 YTL sigorta
Kartın çalınması halinde kart sahibinin yapacağı bildirim anına kadar hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların 150 YTL'sinden kart sahibi sorumlu olacak. Bildirimin derhal yapılmaması halinde harcamanın tamamının sorumluluğu kart sahibinde bulunacak. Kart sahibinin 150 YTL'lik sorumluluğuna ilişkin sigorta yaptırılacak.
Kefile koruma
Sözleşmede kefil sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklerde ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin kefilin sorumluluğunun devam etmesi için kefilin yazılı onayı gerekecek.