Kasanın kilidi açılıyor

Kasanın kilidi açılıyor
Kasanın kilidi açılıyor
Yeni Ticaret Kanunu'nun şirketlere kâr payı avansı ödeme hakkı vermeyen hükmü de değişiyor. Ortaklar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için dönem sonunu beklemeden kâr payı avansı alabilecek.
Haber: HACER BOYACIOĞLU - hacer.boyacioglu@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Şirket ortaklarının şirketten borçlanmasına olanak sağlayacak olan ‘kâr payı avansı’ düzenlemesinde ikincil mevzuat hazır. Konuyla ilgili tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlık’a gönderildi. Hazırlanan tebliğe göre, anonim ve limited şirketlerde ortaklar ihtiyaçlarını karşılamak için kâr payı avansını şirketten alabilecek. Ancak kâr payı avansı dağıtılabilmesi için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde kâr edilmiş olması gerekli olacak. Bu şartlar gerçekleşirse şirketin yönetimi konuyla ilgili bir rapor hazırlayacak ve en geç 6 hafta içinde kâr payı avansı ödemesi yapılacak. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda iş dünyasının talep ettiği değişiklikler arasında kâr payı avansı uygulaması da vardı. Yenilenmiş ticaret kanununun ilk versiyonunda limited şirketlere kâr payı avansı ödemesi hakkı verilmezken, gelen tepkiler üzerine haziran ayında yapılan değişiklikle limited şirketlere de bu hak verildi. Konuyla ilgili bir teliğ çıkarılması da hükme bağlandı. 

Dönem sonu beklenmeyecek
Yeni düzenlemeye göre, şirket ortakları dönem sonunu beklemeden paylarına düşen kârın belli kısmını avans olarak alabilecek, böylece dönem içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Söz konusu tebliğe göre, şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca bu yönde karar alınması gerekecek. Ayrıca kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gerekli olacak. Ayrıca kâr payı avansı dağıtımında belli bir sınırın üstüne çıkılamayacak.
Tebliğe göre kâr payı avansı, ortaklara payları oranında ödenecek. Ancak ortakların şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç, ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup edilecek. Dönemin sonunda şirketin kâr payı avansını karşılayacak tutarda net kâr elde etmediği veya zararda olduğu görülürse avans ortaklardan tahsil edilecek. Tebliğ, 2012 yılı için bir istisnaya da yer veriyor. Buna göre, 2012 yılı kâr payı avanslarında eski Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen bilançolar dikkate alınacak.

Sistem nasıl işleyecek

Genel kuruldan kâr payı avansı dağıtımı kararı alınacak.

İlgili hesap döneminde şirket kâr etmiş olacak.

Kâr payı avansı dağıtımında belirli bir sınırın üstüne çıkılamayacak.

Avans, ortaklara payları oranında ödenecek.

Ortakların şirkete borçlu olması durumunda, bu borç kâr payı avansından mahsup edilecek.

Dönem sonunda şirketin zarar ettiği görülürse, avans ortaklardan tahsil edilecek.

bigPara.com