Kat mülkiyetine geçmeyene ceza kalkıyor

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonunda, 2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL para cezası kaldıran tasarı kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler sırasında, AKP’li üyelerin toplantıdan ayrılması tepkiye neden oldu. CHP ve MHP’liler bu durumu saygısızlık olarak niteleyip komisyondan ayrılınca toplantıya ara verilmek zorunda kalındı. Akşam üzeri komisyon tekrar toplanarak tasarıyı görüştü. Tasarıya göre, kat irtifakı, ‘kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın’, yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek. Vatandaşa yüklenen mali külfetin ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidiliyor. Bu çerçevede ‘noter tasdikli liste’ talep edilmeyecek.
Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında ‘birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi’ şartını kaldıran tasarıya göre, bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının düzenlenen projeyi ve yönetim planını tapu idaresine vermeleri gerekecek. (Radikal)