Katrina dünyayı sallıyor

ABD'yi vuran Katrina kasırgasının, tetiklediği petrol fiyatlarıyla dünyadaki ekonomik büyümeyi önemli oranda yavaşlatması bekleniyor.

NEW YORK - ABD'yi vuran Katrina kasırgasının, tetiklediği petrol fiyatlarıyla dünyadaki ekonomik büyümeyi önemli oranda yavaşlatması bekleniyor. Ekonomistler, Katrina'nın ABD'de dörtte biri sigortalı olmak üzere yaklaşık 100 milyar dolarlık hasar oluşturduğunu hesaplıyor. Bununla birlikte tüketimin kısılmasıyla, daha önce yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyümesi beklenen ABD ekonomisinin, ancak yüzde 2.5'lik bir performans gösterebileceği ifade ediliyor.
Katrina'nın ABD ekonomisi üzerindeki yavaşlatıcı etkisini 2006 yılında da sürdüreceği ve büyümenin yüzde 2.5 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. ABD'de kasırganın etkili olduğu eyaletlerde en az yarım milyon kişi işine devam edemezken daha uzun vadeli etkinin perakende sektöründe yaşanacağı bildiriliyor. Ekonomistler, Noel tatili nedeniyle satışlarının önemli bir kısmını yılın son çeyreğinde gerçekleştiren ABD perakende sektörünün son dört yılın en kötü dönemini yaşayacağını belirtiyor. ABD'de ekonominin yavaşlaması, tüketicilerin harcamalarını kısması, bu ülkeye büyük miktarda ihracat yapan AB, Japonya ve Çin ekonomisini de zorlayacak.
Katrina'nın dünya ekonomisi üzerindeki asıl olumsuz etkisi ise, zaten yüksek seyreden petrol fiyatlarını tetiklemesiyle yaşanacak. Petroldeki arz sıkıntısı, fiyatları yükseltirken diğer ülkelerin de stratejik rezervlerini kullanıma açmasıyla global bir sorun halini aldı. Çünkü birçok ülkede yerine konulması gereken stratejik rezerv miktarının artması, önümüzdeki yıllarda da petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinde pay sahibi olacak.