'Kavgayı bırakın envanteri çıkarın'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB yönetimi, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin sanayi envanterine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB yönetimi, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin sanayi envanterine ihtiyacı olduğunu söyledi. TOBB, Başbakan'dan, sanayi envanterinin Sanayi Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) arasındaki kurumlararası çekişme nedeniyle bugüne kadar çıkarılamadığını, bu çekişmenin bir kenara bırakılarak envanterin bir an önce çıkarılmasını istedi.
TOBB yönetiminin Başbakan Erdoğan ile önceki gün gerçekleştirdiği iki saat süren toplantıda, sanayiciler arasında düzenlenen anketin ortaya koyduğu 'umutsuzluk' konuları da ele alındı. Toplantıda sanayi envanterinin önemi şöyle ortaya konuldu:
"Türkiye'de nerede hangi fabrika var, nerede hangi yatırım yapılmalı sorularına sanayici cevap bulabilmeli. Tekstilde durum kötü deniyor, sebepleri nedir bunlar bilinmeli. Un sanayinde kapasite fazla var deniyor, yenileri kurulmaya devam ediyor. TOBB, sanayi envanteri için alt yapı çalışmalarını önemli bir noktaya getirdi. Biz her türlü desteği vermeye hazırız, bir an önce bu çalışma tamamlanmalı ve düğmeye basılmalı."
'Sanayi ihtisas komisyonu kurulsun'
Sanayi yatırımlarının yönlendirilmesi ve daha doğru alanlara yatırım için DPT bünyesinde sürekli bir sanayi ihtisas komisyonunun görev yapması da TOBB'un talepleri arasında yer aldı. TOBB, zorunlu istihdamın kaldırılması talebini Erdoğan'a tekrar iletti.
TOBB, istihdam üzerindeki yüklerin yüzde 70'lere geldiği, bunun da AB seviyesine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başbakan'ın ve toplantıya katılan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın buna olumlu yaklaştıkları, ancak bürokratlarının bütçe dengelerine dikkat çekerek, indirime sıcak bakmadıkları ifade edildi.