Kayıt dışında fatura yüksek

Kayıt dışı istihdam nedeniyle devletin yıllık kaybının 16.1 milyar YTL'yi (16.1 katrilyon lira) buluyor.
Türk-İş'in, kayıt dışı istihdama ilişkin hazırlanan raporda...

ANKARA - Kayıt dışı istihdam nedeniyle devletin yıllık kaybının 16.1 milyar YTL'yi (16.1 katrilyon lira) buluyor.
Türk-İş'in, kayıt dışı istihdama ilişkin hazırlanan raporda, Türkiye'de kayıt dışı istihdam edilen yaklaşık 4.5 milyon kişi, asgari ücret üzerinden kayıt altına alındığında, devletin yıllık 10.8 milyar YTL (10.8 katrilyon lira) işçi-işveren SSK primi, 4.3 milyar YTL (4.3 katrilyon lira) işçi gelir-damga vergisi, 967 milyon YTL (967 trilyon lira) işçi-işveren işsizlik sigorta primi olmak üzere 16.1 milyar YTL (16.1 katrilyon lira) gelir elde edeceğine dikkat çekildi.
Çalışanların yüzde 53'ü kayıtsız
4.5 milyonluk kayıt dışı istihdam rakamı, kayıt dışılığın toplam istihdama oranının yüzde 53 olduğunu gösteriyor. Öte yandan 2005'in ikinci çeyreğinde 109.3 milyar YTL olarak gerçekleşen gayrisafi milli hasıla (GSMH) dikkate alındığında kayıt dışının yarattığı kayıp GSMH'nin yüzde 14.7'sine ulaşmış bulunuyor.
Geçen yıl itibarıyla, Türkiye'de istihdam edilenlerin yüzde 53'ünün herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirtilen raporda, kayıt dışı istihdamın, özellikle ücretsiz aile işçiliği, kendi hesabına çalışanlar ve yevmiyeli çalışanlarda yüksek olduğuna işaret edildi.
Kayıt dışının yaygınlaşmasının, kayıtlı işçi çalıştıran aleyhine haksız rekabete de yol açtığı ifade edilen raporda, işletmeler küçüldükçe, kayıt dışı çalıştırmanın arttığına dikkat çekildi. Raporda, işsizliğin arttığı, istihdam alanlarının yeterli olmadığı durumda işsizlerin kayıtlı ekonomide bulamadığı istihdam imkânlarını kayıt dışı faaliyette arayacağı anlatıldı.