'Kaynak olmazsa tarım ilerlemez'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, AB bütçesine 2013 yılına kadar Türkiye için kaynak konulmadığına işaret ederek...

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, AB bütçesine 2013 yılına kadar Türkiye için kaynak konulmadığına işaret ederek, bu durum düzeltilmediği takdirde Türkiye'nin tarım alanında ilerleme kaydedemeyeceğini söyledi.
Bayraktar yaptığı açıklamada, AB tarafından yayımlanan '2005 İlerleme Raporu'nu eleştirdi. Türkiye için kısa ve orta vadede temel öncelik olarak tarım sektörünün yeniden yapılandırılıp modernize edilmesi ve kırsal kesimde alternatif istihdam olanaklarının yaratılmasının öngörüldüğünü anımsatan Bayraktar, 2004 yılının Mayıs ayında birliğe tam üye alan 10 ülkeye uyum için AB bütçesinden yeterli kaynak ayrıldığını, hem mali hem de teknik yardım yapıldığını, buna karşılık 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nde aday ülke olarak tanınan Türkiye'ye AB bütçesinde 2013 yılına kadar kaynak konulmadığını kaydetti.
Bayraktar, bunun düzeltilmesi gerektiğini, aksi halde AB'nin her yılki ilerleme raporunda Türkiye'de tarım sektörünün yeniden yapılandırılması ve işletmelerin modernize edilmesi konusunda ilerleme olmadığını açıklamak zorunda kalacağını ifade etti.
Bu noktada Avrupa Birliği'nin Türkiye'de 2007 yılı itibarıyla kurulmasını önerdiği IPA ve IPARD (Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı) ödeme kuruluşunun önemli olduğunu belirten Bayraktar, "Çiftçiler bu yapıda ön planda tutulacak. Ancak Türkiye'nin kırsal kalkınma bileşenli AB kaynaklarından faydalanması şimdiki kredi sistemi ve yapısıyla olmaz" dedi.
AB kökenli kalkınma kaynaklarından faydalanmak için öncelikle proje başına AB'nin sağlayacağı yüzde 50 katkıya Türk devletinin ve krediyi alacak proje sahibi çiftçinin de yüzde 50 katkı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, şunları söyledi: "Krediyi alabilmek için Türk devletinin AB kaynağına güvence vermesi ve projede belirli bir aşamaya gelinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla müteşebbis öncelikle projenin belli kısmını gerçekleştirmelidir."