Kaza geçirenlerin ücretsiz tedavi hakkı var

Sigortasız, çalıntı ya da plakası belirlenemeyen bir aracın karıştığı kazada mağdur olanların tedavi ya da ölüm masrafları devlet tarafından karşılanıyor.

KONYA/İSTANBUL - Sigortasız, çalıntı ya da plakası belirlenemeyen bir aracın karıştığı kazada mağdur olanların tedavi ya da ölüm masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Gerekli belgelerin tamamlanması halinde hastanede ödenen masraflar geri alınabiliyor.
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özer, 2003 yılı Temmuz ayından itibaren Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi bedellerinin yüzde 2'sinin Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin bünyesinde oluşturulan bir fonda toplanmaya başladığını belirtti. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı adıyla faaliyete geçen fonun kuruluş amacının, Zorunlu Trafik Sigortası'nı yapan şirketin iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarların araç sahibine ödenmesi olduğunu ifade eden Özer, "Tüketiciler Birliği'nin girişimleri üzerine bu fonun, trafik kazasında yaralanan kişilerin talepte bulunmaları halinde tedavi giderlerinin karşılanması için kullanılması sağlandı. Düzenleme Ağustos 2004'te yönetmelik değişikliğiyle gerçekleşti. Trafik kazasında yaralanan bir vatandaş, kaza raporu, hastane faturası ve ilgili yerel kurumlardan alacakları belgeyle birlikte Hazine Müsteşarlığı'na başvurmaları halinde, hastaneye ödedikleri tedavi masraflarını geri alabilmektedir. Ancak, vatandaşlarımızın çoğu, trafik kazası sonucu oluşan tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağını bilmiyor. Özel ya da devlet kuruluşları hiç fark etmez, vatandaşlarımız müracaatları halinde trafik kazasından kaynaklanan tedavi masraflarının tamamını geri alabilir. Tüm vatandaşlarımızı haklardan yararlanmaya çağırıyoruz" dedi.
10 yıl süreyle geçerli
Fon yetkilileri de fonun amacını 'trafik kazasına sebebiyet veren aracın trafik sigortasının olmaması, aracın plakasının tespit edilememesi, çalıntı olması durumunda veya iflas etmiş ruhsatı iptal edilmiş sigorta şirketlerinin ödemesi gereken tazminatların tahsil edilememesi durumunda kişinin mağdur olmaması' olarak açıklıyor. Bu tür kazalarda mağdurun hastane yada ölüm masraflarının gerekli belgelerle fona başvurması halinde ödendiğini anlatan yetkililer, hak sahiplerinin zararı öğrendikten sonra 10 yıl içinde başvurabileceğini söylüyor. Başvuru için gerekli belgeler şöyle: "Trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti, olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı, ölüm halinde ölüm raporu, hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti, dökümlü tedavi faturaları asılları, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti." (Radikal, aa)