Kemal Unakıtan: Sorgulanabilir

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, emlak vergisi değerlerini belediyelerin tespit ettiğini, ancak Hakkâri'deki değer ile İstanbul'daki değerin aynı olmasının sorgulanması gerektiğini söyledi.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, emlak vergisi değerlerini belediyelerin tespit ettiğini, ancak Hakkâri'deki değer ile İstanbul'daki değerin aynı olmasının sorgulanması gerektiğini söyledi.
Unakıtan, çeşitli temas ve ziyaretler için Türkiye'de bulunan Maurizio Sella başkanlığındaki İtalya Bankalar Birliği heyetini kabul etti. Unakıtan, kabulden önce ise gazetecilerin emlak vergisine tabi metrekare birim değerlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Emlak vergisinin belediyeler tarafından alındığına dikkat çeken Unakıtan, bu verginin matrahı olan değerleri de yine belediyelerin tespit ettiğini vurguladı. Söz konusu değerlerin o yerin rayicine ve senelere göre yapılan değişmelere göre belirlendiğini anlatan Unakıtan, şöyle konuştu: "Bunlar tamamen belediyelerin kendi inisiyatifleri ve kendi yetkileri dahilinde yapmış olduğu bir değerlendirmedir, bir işlemdir. 'Maliye Bakanlığı vergi artırımına gitti intibahı' var, böyle bir durum söz konusu değildir. Belediyelerin yapılan tespitleri kendi yetkileri içinde nazarı itibara alması lazım. Hakkari'deki değer ile İstanbul'daki değer aynı olursa bunda herhalde sorgulanması gereken bir taraf var demektir. Onun için o belediyelerin bunu tekrar nazarı itibara alacağını tahmin ediyorum."
Bu sıkıntıların yaşanmaması için Belediye Gelirleri Kanunu'nda buna yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Unakıtan, söz konusu düzenlemenin şu anda tasarı halinde Bakanlar Kurulu'nda görüşülmekte olduğunu ifade etti.
Dava açmak mümkün
Unakıtan, tasarıya ilişkin "Üzerinde çalışılan bir konu" dedi. Maliye Bakanı, tespit edilen değerlere karşı ilgili birimlerin itiraz haklarını kullanabileceğini vurgularken, Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu, itiraz süresinin sona erdiğini, ancak dava açılabileceğini belirtti.