Kentbank'ta karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Kentbank davasında karar düzeltme istemini de reddetti.

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Kentbank davasında karar düzeltme istemini de reddetti. Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararının iptali, kesinleşmiş oldu. Kentbank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararının iptali istemiyle Süzer Holding AŞ, Mustafa Süzer ve Sami Çakır'ın açtığı davada dün son nokta konuldu.
Danıştay 10. Dairesi, daha önce Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bozma kararına uyarak, Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararını iptal etmişti. BDDK'nın bu kararı temyiz etmesi üzerine, dosya yeniden Kurul'a gelmiş ve Kurul, 10. Daire'nin iptal kararını onamıştı. BDDK, Kurul'un bu kararının düzeltilmesi isteminde bulunmuş ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Alınan bilgiye göre, kurul, bugün yaptığı toplantıda, BDDK'nın bu istemini karara bağladı. Kurul, karar düzeltme istemini oyçokluğuyla reddetti. Böylece, Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararının iptali kesinleşmiş oldu.