Kentsel dönüşüm gecekonducuları sevindirdi

Haber: RİFAT BAŞARAN - rifat.basaran@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Türkiye ’de en büyük kentsel dönüşümü başlatacak olan yasa Meclis’ten geçti. Yasaya göre dönüşüm projesi üç büyük kentten başlayacak. İstanbul ilk sırada yer alıyor. Türkiye genelinde afet riski taşıyan bölgelerdeki yapılar ve gecekondular yıkılacak.
TBMM Genel Kurulu’nda önceki akşam kabul edilen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa, afet ve kentsel dönüşüm konusunda önemli değişiklikler getiriyor. AKP ’nin Belediye Kanunu’nda değişiklik yapan önergesiyle; büyükşehir belediyelerine, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile yenileme alanı ilan edilen alanlarda büyükşehir belediye meclisi kararı ile yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edebilme yetkisi verildi. 

* Yasa ayrıca gecekonducuların yüzünü güldürdü. Yasaya göre gecekondu sahibine konut verilinceye ve konut yapmak üzere arsa tahsisi yapılıncaya kadar gecekondusu yıktırılamayacak. Riskli yapıların yıktırılmasında ve riskli alanlardaki uygulamalarda, öncelikle maliklerle anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine, bu yapılarda ikamet edenlere veya işyeri bulunanlara geçici konut, işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılacak. 

* Riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi yönünde karar alındı. Şehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanlar, afetler öncesinde piknik alanı ve mesire yeri, afetler sonrasında da mağduriyet olmasın diye barınma yeri olarak kullanılabilecek. 

* Uygulamaya başlanmadan önce yapı sahibine 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre içinde yapının yıktırılmaması halinde yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek, ek süre verilecek. Bu süre içinde de yıkılmayan yapılar ilgili kurumca yıkılacak. 

* Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezi alanı düzenlenecek.

bigPara.com