Kentsel dönüşüme AB ayarı çekilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinin Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamı dışında tutulmasına AB uyarılarını dikkate alarak izin vermedi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinin Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamı dışında tutulmasına AB uyarılarını dikkate alarak izin vermedi. Avrupa Birliği'nin (AB) uyarıları çerçevesinde, dönüşüm alanı projeleri yeniden Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamı içine alınacak. Maliye Bakanlığı'nın itirazları doğrultusunda da dönüşüm alanlarıyla ilgili vergi muafiyetlerinden vazgeçilecek.
TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda afet riski taşıyan alanlarla doğal, tarihi ve kültürel çevre alanlarının tasfiye, yenileme ve iyileştirmeye tabi tutulmasını öngören, 'Dönüşüm Alanları Kanun Tasarısı' tartışmalar arasında kabul edilmişti. CHP'li üyelerin protesto ederek terk ettiği komisyon görüşmelerinde Maliye Bakanlığı, söz konusu tasarıdaki bazı düzenlemelere karşı çıkmıştı.
Gerekçe AB raporu
Maliye Bakanlığı temsilcileri, dönüşüm için yapılacak alımların KİK kapsamı dışında tutulmasına AB İlerleme Raporu'nu gerekçe göstererek itiraz etmiş ve, "Muafiyetler temizlenmezse kamu alımlarıyla ilgili müzakere başlığı açılmayacak" demişti. Maliye Bakanlığı ayrıca, genel bütçeden dönüşüm alanlarına yüzde 10'a kadar pay ayrılması ile KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesine de, "Diğer kanunlara aykırı olacağı, bütçe açığını artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.
Bu itirazlara rağmen tasarıdaki bu düzenlemeler AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti. TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Demir'in, tasarıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi.
Tekrar görüşülecek
Tasarı Genel Kurul'da ele alınmadan önce Başbakan Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı ile konunun yeniden görüşüleceği ifade edildi.
Erdoğan'ın, söz konusu tasarının KİK kapsamı dışına çıkarılmasına karşı çıktığı, bu nedenle Genel Kurul'da dönüşüm alanlarıyla ilgili yapılacak alımların KİK kapsamına girmesi yönünde düzenleme yapılacağı kaydedildi. Dönüşüm alanlarının KDV ve ÖTV'den beş yıl süreyle muaf tutulmasını öngören düzenlemeden de vazgeçileceği bildirildi.
Unakıtan belirleyecek
Bir ve ikinci deprem bölgelerinde 500 hektardan fazla olan dönüşüm alanlarına genel bütçe gelirleri üzerinden yüzde 10, diğer bölgelerde ise yüzde 5 oranında pay verilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın tavrına göre değişiklik yapılacağı öğrenildi.
Dönüşüm alanları kanun tasarısı, belediyelere ve il özel idarelere dönüşüm alanı olarak belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulu kararı olmadan kamulaştırma, toplulaştırma, satın alma, yıkma, güçlendirme gibi yetkiler veriyor.
20 yıl vadeli konut
Dönüşüm alanı sınırları içindeki konutunun 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığını belgeleyen gecekondu ve ruhsatsız yapı sahiplerine 12 Ekim 2004 tarihi öncesinde ve halen dönüşüm alanı sınırı içerisinde ikamet ettiğini elektrik, su, telefon faturasını belgeleyenlere, buralarda ikamet edenlere; vadesi 20 yılı aşmamak üzere borçlandırılarak dönüşüm alanı içinde yapılacak sosyal konutlardan veya arsalardan verilebilecek. Deprem bölgelerinde güçlendirme ya da yıkım için kat maliklerinin hepsinin
onayı aranmayacak, güçlendirme için harcanacak para maliklere ortak olarak bölünecek.
İhalelere özelleştirme modeli
Kamunun tüm satış ihalelerine, 'özelleştirme modeli' geliyor. Bayındırlık Komisyonu üyesi AKP'li Nusret Bayraktar, ihale komisyonlarının yetkilerini artıran, kamu satışlarının tümüne özelleştirme ihalelerindeki gibi açık artırma usulü satış olanağı getiren yasa teklifi hazırladı. Bayraktar, Devlet İhale Kanunu'nunda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM
Başkanlığı'na sundu.
Teklifle, yasanın 'tekliflerin aynı olması' başlıklı 42. maddesi yeniden düzenlenerek, başlığı 'son teklifin alınması' diye değiştiriliyor. Buna göre, kapalı teklifle yapılan artırma ihaleler; geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan teklif sahiplerinden sözlü veya yazılı teklif alınarak sonuçlandırılacak. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması halinde işlem geçerli en yüksek tekliften oturumda bulunan ilk üç teklif sahipleriyle yapılacak. İhale Komisyonu, uygun gördüğü her aşamada teklif sahiplerinden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırılabilecek.