KEY hesabında ilk somut adım

Çalışanlar adına yapılan kesintilerle oluşturulan Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarında biriken tutarların geri ödenmesini öngören yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu.

ANKARA - Çalışanlar adına yapılan kesintilerle oluşturulan Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarında biriken tutarların geri ödenmesini öngören yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. 1987-1995 dönemi için hak sahiplerine nemalarıyla birlikte yaklaşık 500 YTL ödenmesi bekleniyor. AKP, iktidara geldiği ilk günlerden bu yana dillendirdiği KEY hesahlarının tasfiyesi için nihayet somut adım atarak tasarıyı TBMM'ye sevk etti. Tasarıya göre, KEY hesaplarının kayda alınması daha önceki tasfiye planı çerçevesinde Emlak Bankası'na bildirimleri yapılmayan hak sahipleri adına ilgili kurum ve kuruluşların 6 aylık süre içinde bildirimde bulunmaları öngörülüyor. Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla üç ay uzatılabilecek. Sorumluluk ise kurum ve kuruluşlarda olacak.
Tasarı, hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; 1 Ocak 1987 ile 29 Aralık 1999 arasındaki dönem için Emlak Bankası'nın altı aylık vadeli mevduat faizi, bileşik usulde uygulanmasını öngörüyor. 29 Aralık 1999'dan sonraki dönemin neması ise, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (EGYO) net aktif değerinin yüzde 60.96'sının Emlak Bankası A.Ş. tarafından ayni sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717 YTL'ye oranı esas alınarak hesaplanacak. Hak sahiplerine ödemeler nakit yapılacak. Talep halinde EGYO hisseleri de verilebilecek.
Resmi Gazete'de ilan edilecek
Hak sahiplerine ilişkin olarak ödemeleri yapmakla mükelef tutulan EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespiti esas olmak üzere Resmi Gazete'de ilan edilecek. Mevcut kayıtlara göre, 1.5 milyon hak sahibinin ismi biliniyor. Kalan 4.5 milyon kişiden 3 milyonunun bildirimi ise SSK'ya yapılacak.