KEY listeleri üç ayda hazır

Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintilerinin hak sahiplerine ödenmesine ilişkin yasa tasarısı, 2 Mayıs Salı günü görüşülecek.

ANKARA - Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintilerinin hak sahiplerine ödenmesine ilişkin yasa tasarısı, 2 Mayıs Salı günü görüşülecek.
Emlak Bankası tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri, banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanacak. Banka, hak sahiplerinin isim, kesinti ve nemalarını içeren listeleri, üç ay içinde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (EGYO) bildirecek. Anapara tutarının nemalandırılmasında; 1 Ocak 1987 ile 29 Aralık 1999 arasındaki dönem için, bankanın altı aylık vadeli mevduat faizi, bileşik usulde uygulanacak. Ödeme, nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilerek yapılacak.