KEY ödemelerinde müjde!

KEY listeleri güncelleniyor. Listeler zamanında gönderilmediği için para alamayan 1.5-2 milyon kişinin sorunu çözülecek

ANKARA - Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleriyle ilgili mağduriyetlerin giderilebilmesi bakımından yeni bir başvuruya ve hak sahiplerinin haklarının iadesine kısa sürede imkân verecek bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bunu TBMM’ye göndereceğiz. Meclis takvimi de uygun düşerse yıl sonuna kadar bunu çıkarabilirsek iyi olacak” dedi.
Çiçek, Başbakanlık Merkez Bina’da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2007 yılında çıkarılan 5664 sayılı ‘Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun’a atıfta bulunarak, kanun kapsamında 8 milyon 630 bin 604 hak sahibine ilişkin listenin 27 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını ve tarihten itibaren ZiraatBankası’ndan ödemelere başlandığını hatırlattı. Bu kapsamda, 11 Kasım 2009 tarihi itibarıyla 5 milyon 397 bin 382 hak sahibine 2 katrilyon 544 trilyon ödeme yapıldığını belirten Çiçek, halen konuyla ilgili zaman zaman şikayetler geldiğine dikkati çekti.

‘Düzenleme mecburiyeti var’
“Gelinen bu noktada, hak sahibi olduğu tespit edilmiş ancak isimleri süresi içerisinde bankaya iletilememiş olanlar için yeni bir yasal düzenleme mecburiyeti var” diyen Çiçek, temel düşüncelerinin ‘hak sahibi olan kim varsa bunun hakkını ödemek’ olduğuna işaret etti. Hükümetin aldığı kararların bu yönde olduğunu vurgulayan Çiçek, bugüne kadar 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapılırken diğerlerine yapılmamış olmasının, kayıtların düzgün tutulmaması ya da kişilerin hak sahipliği noktasındaki bazı sıkıntılardan kaynaklandığını dile getirdi. Hazine Müsteşarlığı, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için hazırlanan yeni kanun tasarısı taslağını Başbakanlık’a sevk edildi. Hak sahiplerinin bilgilerinin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası’na teslimine ilişkin kurumlara tanınan süre uzatılıyor. Sorunların giderilmesine ilişkin süreçler tanımlanarak, olabilecek hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor ve kayıtları, deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin ödemelerden yararlanabilmesi için düzenleme getiriliyor.
5664 sayılı kanun uyarınca hak sahiplerine ilişkin listenin Resmi Gazete’nin 28 Temmuz 2008 tarihli sayısında yayımlandığı, 11 Kasım 2009 itibarıyla, 5 milyon 397 bin 382 hak sahibine toplam 2 milyar 544 milyon 31 bin 930 lira ödeme yapıldığı ve ödemelerin devam ettiği hatırlatıldı. İlk listede ismi bulunmadığı halde KEY alma hakkına sahip olduklarını ileri sürenlere ilişkin işlemlerin, uygulamada yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ilgili kuruluşlarca süresi içinde tamamlanamadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu sorunların giderilmesi için 5664 sayılı kanunda değişiklik öngören bir kanun tasarısı taslağının Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere bugün Başbakanlığa sevk edildiği bildirildi. Taslağın yasalaşmasından sonra bilgileri kesinleşen hak sahiplerine ilişkin yeni listeler, ilan edilerek ödemelere başlanılacak.
KEY’de hak sahiplerine ödeme yapılmasını sağlayacak tasarı taslağı üç maddeden oluşuyor. Taslakta, Sosyal Güvenlik Kurumu, sandıklar, defterdarlıklar gibi kurumlara, hak sahiplerini bildirmek için 31 Aralık 2010’a kadar süre veriliyor.
Taslak, süresi içinde listeleri Tasfiye Halinde Emlak Bankası’na zamanında gönderilmeyen 1.5-2 milyon kişinin sorununun çözümünü öngörüyor.

Depremzedeye iyi haber
Kurumların gönderdiği bilgiler dikkate alınarak banka yeniden bir liste oluşturacak. Bu listeler, daha sonra gönderilecek bilgilere istinaden üç ayda bir güncellenip, düzeltilip yeniden yayınlanabilecek. Böylece, hak sahipleri, 2010 sonunu beklemeden paralarını alma imkanına kavuşabilecek. Kanun taslağıyla ilgili kurumlara, ellerindeki bilgileri göndermeleri için bir yıllık süre verilirken, üç aylık dönemler itibarıyla ödeme imkânı getiriliyor. Taslak ile ayrıca, kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin ödemelerden yararlanabilmesi için düzenleme yapılıyor.
Bu durumdaki kişilerin, kanunen geçerli, mahkeme kararı gibi belgeleri sunmaları gerekiyor. Ancak taslaktaki süreler, Bakanlar Kurulu tarafından veya tasarının TBMM’ye gönderilmesi ile Meclis’te değişebilecek. Yetkililer, tasarı taslağı ile tasfiye kanununda sayılan hak sahipleri dışında yeni hak sahibi oluşturulmadığını, yani kanundaki şartları taşıyan kişilere ancak ödeme yapılabileceğini vurguladılar.  (Radikal)