KEY'de hesap tutmuyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'Konut Edindirme Yardımı' hesapları ile ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) maaşlardan zorunlu kesilen paraların nakit ödenmesi için taslak hazırladı.

ANKARA - Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'Konut Edindirme Yardımı' hesapları ile ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) maaşlardan zorunlu kesilen paraların nakit ödenmesi için taslak hazırladı. Ancak henüz hak sahiplerinin yüzde 70'i tespit edilebildi.
Yıllarca çalışanların maaşlarından kesilen 'Konut Edindirme Yardımı' (KEY) ile ilgili ilk adım atıldı. TOKİ, hak sahiplerine nakit ödeme ile ilgili kanun taslağı hazırladı. Buna göre, hak sahiplerinin alacağına 5 Şubat 2000'den itibaren Ziraat Bankası'nın altı aylık vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz tahakkuk ettirilecek. Tasfiye edilen Emlak Bankası'nca saptanan hak sahiplerinin isimleri ve kendileri adına yatırılan paraların miktarı Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bildirilecek. Emlak Gayrimenkul, plan oluşturarak, ödeme yapılacak hak sahiplerini ilan edecek. Bu kişiler de başvurarak, paralarını nakit alabilecek. Hak sahipleri açıklandıktan sonra para faizle nemalandırılmayacak. Beş yılda talep edilmeyenler Hazine'ye kalacak.
Kayıtlar çıkarılamadı
Taslağa göre, tasfiye halindeki Emlak Bankası'ndan ayni sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı 395 trilyon 751 milyar 717 milyon lira alacaklara karşılık olmak üzere Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hesabına kaydolacak. Hak sahiplerinin alacaklarının anapara tutarları tasfiye halindeki Emlak Bankası tarafından, nemanın tespiti ise Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılacak.
Paraların ödenmesi ile yetkili olacak Emlak Gayrimenkul yetkilileri, henüz hak sahipleriyle ilgili kayıtların tamamının çıkarılamadığını söylerken, hak sahibi sayısının 4.5 milyonu bulabileceğini belirtti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur bünyesinde çalışanlarla ilgili kayıtların büyük bölümünü gönderdi, SSK'nın ise henüz kayıtları sunulmadı. Hak sahiplerinin ancak yüzde 70'inin tesptinin yapılabildiğini belirten yetkililer, tamamı belirlenmeden ödenecek miktarın saptanamayacağını söyledi. Taslakta da, hak sahiplerinin kişi bazında nemaları hesaplanırken, anapara tutarının, tüm hak sahiplerinin anapara toplamındaki payının bulunması, bu oranın da tüm alacaklıların toplam nema tutarına uygulanarak ödenecek nemanın bulunacağı belirtiliyor.
'Memurlar ve işçilerle emeklilere Konut Edindirme Yardımı' 1987'de yürürlüğe giren kanunla başlatılmıştı. Kamu kuruluşları, belediyeler, özel idarelerde çalışan işçi ve memurları kapsayan kanunla zorunlu çalışanlardan KEY kesildi. Ancak 1996'dan itibaren uygulama durduruldu. 1999 yılında ise çıkarılan bir kararname ile Emlak Bankası'nda toplanan Konut Edindirme Yardımı'na ait paraların nemalandırılmış tutarına karşılık gelen miktarda gayrimenkulün Emlak Konut'a devredilerek, hesapların tasfiye edilmesi hükme bağlandı.