Kilci: Peşinle taksit farksız

Etisalat-Çalık grubunun, "Peşin ödeyelim, Telekom'u verin" teklifi tartışılıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci: Teklifi basında gördük. Şartnamede peşin seçeneği, taksitliden üstün değil. Oger birinci.

ANKARA - Türk Telekom ihalesindeki tartışmalara açıklık getiren Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, 'İhale şartnamesine göre peşin ödeme seçeneğinin, taksitli ödeme seçeneğine göre herhangi bir öncelik ya da üstünlüğü söz konusu değil' dedi.
Türk Telekom ihalesinde en yüksek teklifi veren Oger Telecom ile sözleşme imzalanamaması halinde ikinci sıradaki teklif sahibine dönülebileceğini belirten Kilci, "İhale şartnamesinde açıkça belirtildiği üzere tüm fiyat teklifleri, toplam fiyat tutarı üzerinden değerlendirilecektir. Satış bedelinin tamamının devir tarihinde peşin ödenmesi halinde yapılacak indirim ile vadeli ödemede uygulanacak faiz, tekliflerin değerlendirilmesinde hiçbir surette dikkate alınmayacaktır" diye konuştu.
Başkan Kilci, Telekom özelleştirilmesinde, "Daha önce POAŞ'ın özelleştirilmesinde olduğu gibi, ikinci en yüksek teklife devrin yapılıp yapılmayacağı" sorusu üzerine, "Bu durum (ihalenin kime verileceği), kanunda açık şekilde düzenlenmiş. Haliyle ihale sonuçlarının Bakanlar Kurulu'na sunulması çerçevesinde değerlendirilecektir" yanıtını verdi.
Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Kilci, Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin mevzuatın 4046 sayılı yasadan farklı olmasına rağmen, ihale prosedürüne ilişkin işlemlerin Özelleştirme Yasası'na göre yapıldığını hatırlattı.
Etisalat'tan teklif yok
Etisalat'ın peşin ödeme teklifine ilişkin bir soru üzerine Metin Kilci şu cevabı verdi: "Biz bu tür haberleri gazetelerden öğreniyoruz. İhale sonucunu herhangi bir gerekçeyle ya da başka bir teklifle değiştirmek söz konusu değil."
İhaleden sonraki gelişmeleri, Ulaştırma Bakanı ya da hükümet üyeleriyle görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya karşılık Kilci şu açıklamayı yaptı: "İhaleden sonra, ihale sonuçlarını tartışmaya yol açacak bu tür teklifler, özellikle teklif sahiplerince gündeme getirilmişse, bunu son derece yanlış bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak herhangi bir teklif sahibinin bize iletilen teklifi olmadı." Telekom'un yüzde 55'inin blok satışında hisse devrinin bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Kilci, 2006'ya kalma seçeneği olmadığını açıkladı.
Telekom'a 'ihale öncesi CDMA frekansı verilmesine' ilişkin soru karşısında Kilci, bunun kesinlikle ihale şartnamesini aşan bir durum olmadığını söyledi. İşlemin bir üçüncü nesil imtiyazı verilmesi işlemi olmadığını söyleyen Kilci, sadece Türk Telekom'un kırsal ve uzak alanlarda hizmet vermesine yönelik bir uygulama olduğunu, bu bilginin yatırımcılarla paylaşımının gerekli olmadığını kaydetti.
Kârı Hazine'ye gidecek
Kilci, kurumun naktinin ve 2005 kârının nasıl kullanılacağına da açıklık getirdi. Türk Telekom'un devirden önce şirkette oluşacak nakit ve 2005 kârının tamamına yakın kısmının Hazine'ye aktarılmasının sağlanacağını anlatan Kilci, bu kapsamda özelleştirme gelirine ilaveten 3-3.4 milyon YTL (2.2-2.5 milyar dolar) kaynağın Hazine'ye aktarılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Kilci bu arada, Telekom ihalesinde İhale Komisyonu'nun, ihalede birinci olan Oger Telecom ile ikinci Etisalat-Çalık Grubu'nun tekliflerinin Rekabet Kurulu'na bildirilmesine karar verildiğini söyledi.
'Ödeme şekli değişebilir'
ÖİB Başkanı Metin Kilci, teklif sahiplerininpeşin ya da vadeli ödeme seçeneklerini değiştirmelerinin mümkün olup olmayacağına yönelik bir soruya "Bu her zaman mümkün. Hisse satış sözleşmesi imzalanana kadar ödeme seçeneğinde değişiklik mümkün" diye cevapladı.
'Hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra taksitlerde aksaklık olursa ne olacak' sorusuna ise Kilci, bunun özelleştirme sonrası süreçte ortaya çıkacak bir durum olabileceğini, dolayısıyla şu aşamada özelleştirme ile doğrudan ilgisi bulunmayan bir konu olduğunu söyledi. 'Devir için ne kadarlık bir süre öngörülüyor' sorusuna ise Kilci, Bakanlar Kurulu onayı ve Danıştay sürecinden sonra, bu tür ihalelerde genellikle 60-90 gün arasında süre verildiğini kaydetti.
"Devir 2006'ya kalabilir mi" soruna karşılık Kilci, "Şu anda öyle bir seçeneğimiz yok" yanıtı verdi.