Kişi başı 5 bin 852 lira mevduat düşüyor, Ankaralılar birinci

Kişi başı 5 bin 852 lira mevduat düşüyor, Ankaralılar birinci
Kişi başı 5 bin 852 lira mevduat düşüyor, Ankaralılar birinci

Bölgeler itibarıyla toplam mevduatta en yüksek payı yüzde 46 ile İstanbul aldı. Kuzeydoğu Anadolu yüzde 0.6 ile en düşük paya sahip bölge oldu.

Ankara, ortalama kişi başı 16 bin 258 TL mevduatla Türkiye birincisi. Ağrı ise 404 TL ile sonuncu. Türkiye genelinde kişi başına 5 bin 852 lira mevduat ve 4 bin 23 lira kredi düşüyor

İSTANBUL - Türkiye genelinde 2008 sonu itibarıyla ortalama kişi başına 5 bin 852 TL mevduat ile 4 bin 23 TL kredi düşerken, mevduat ve kredilerde ülke içinde dengesiz dağılım görüldü.
Türkiye nüfusunun yüzde 29’una sahip olan üç büyük ilde, toplam mevduatın yüzde 70’i ve toplam kredilerin yüzde 60’ı yer aldı.Kişi başına en yüksek mevduat ortalama 16 bin 258 TL ile Ankara’da çıktı. Kişi başına mevduatın en düşük olduğu il ortalama 404 TL ile Ağrı oldu. Böylece ilk sıradaki il son sıradakinin dört katı kişi başı mevduata sahip oldu. Bölgeler itibarıyla, toplam mevduat içinde en yüksek payı yüzde 46 ile İstanbul aldı. Kuzeydoğu Anadolu bölgesi yüzde 0.6 ile mevduatta en düşük paya sahip bölge oldu.

45 banka 8 bin 737 şube
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) raporunda, Türkiye’de 2008 sonu itibarıyla 45 mevduat, kalkınma ve yatırım bankası ile bu bankalara ait 8 bin 737 şube bulunduğu belirtildi.
Raporda, bankaların 81 ilde ve 882 ilçede şubesi bulunduğu, dört bankanın 81 ilin tamamında faaliyet gösterdiği, bu bankalardan üçünün kamu, birinin ise özel banka olduğu, bir bankanın 882 ilçede, iki bankanın ise sırasıyla 428 ve 381 ilçede faaliyet gösterdiği ifade edilerek, 50’den fazla ilde faaliyet gösteren banka sayısının 13 olduğu, 45 bankadan 14’ünün ise sadece bir ilde/ilçede faaliyet gösterdiği kaydedildi.
İstanbul’un 2 bin 574 şube ve yüzde 30 pay ile en çok şubeye sahip bölge olduğu bildirilen raporda, İstanbul’u, bin 317 şube ve yüzde 15 pay ile Ege, bin 69 şube ve yüzde 12 pay ile Batı Anadolu bölgelerinin izlediği, en az şubeye sahip bölgenin 141 şube ve yüzde 2 pay ile Kuzey Doğu Anadolu olduğu, Orta Doğu Anadolu bölgesinin 162 şube ile yüzde 2 paya, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ise 266 şubeyle yüzde 3 paya sahip bulunduğu ifade edildi.
Türkiye’de 2008 sonunda en fazla banka şubesinin bulunduğu ilçenin 450 şubeyle Ankara Çankaya olduğu belirtilen raporda, Çankaya’nın ardından 344 şube ile İstanbul Kadıköy ve 245 şube ile İstanbul Şişli ilçelerinin geldiği, 425 ilçede tek bir banka şubesinin faaliyet gösterdiği, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 4 bin 120 adet şubenin, toplam yurtiçi şubelerin yüzde 47’sini oluşturduğu kaydedildi.
Raporda, İstanbul’da her 4 bin 933 kişiye bir şubenin düştüğü, bu sayının Muğla için 4 bin 946, Ankara için 5 bin 128 olduğu ifade edilerek, şube başına en fazla nüfusun düştüğü ilin 44 bin 923 kişi ile Muş, bu sayının Şanlıurfa’da 34 bin 983, Van’da ise 31 bin 387 olduğu belirtildi.
Türkiye nüfusunun yüzde 29’una sahip üç büyük ilde toplam mevduatın yüzde 70’inin ve toplam kredilerin yüzde 60’ının bulunduğu kaydedilen raporda, “İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin mevduattan aldıkları pay; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinin ise kredilerden aldıkları pay, nüfus paylarına oranla yüksektir. Diğer illerde nüfusa oranla kredi ve mevduat payları düşüktür” denildi. (aa)