Kişi başı milli gelir 2013'te 10 bin dolar

Türkiye, 2007-2013 döneminde ortalama yüzde 7 büyüyecek, dönem sonunda kişi başına gelir de 10 bin 99 dolara çıkacak. Hazırlıkları süren, Türkiye'nin 2007-2013 yılları arasında yol haritasını oluşturacak 9. Kalkınma Planı'nda hedefler netleşti.

ANKARA - Türkiye, 2007-2013 döneminde ortalama yüzde 7 büyüyecek, dönem sonunda kişi başına gelir de 10 bin 99 dolara çıkacak. Hazırlıkları süren, Türkiye'nin 2007-2013 yılları arasında yol haritasını oluşturacak 9. Kalkınma Planı'nda hedefler netleşti. Son Yüksek Planlama Kurulu (YPK) toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası, taslak plandaki hedefler yeniden belirlendi.
YPK'ya sunulan ilk taslakta, 2013 yılında kişi başına gelir 8 bin 723 dolar olarak öngörülürken, yapılan revizyonla birlikte bu rakam 10 bin 99 dolara çıktı. Buna paralel ortalama büyüme rakamı da yüzde 6.5'ten yüzde 7'ye çekildi. 2013 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH'nın 15 bin 332 dolara, gayrisafi yurtiçi hasıla rakamının ise 797 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.
Cari açık azalacak
Taslak planda, 2013 yılında Türkiye'nin 210 milyar dolarlık ihracatın yanında, 275 milyar dolarlık da ithalat yapacağı öngörüldü. Dış ticaret hacminin GSYH'ya oranınında, bu yılki yüzde 54.4 seviyesinden yüzde 59'a ulaşması planlandı. Bu yıl turizmden 19.6 milyar dolar gelir bekleyen Türkiye'nin, 2013 yılına gelindiğinde, bunu 36 milyar dolara çıkaracağı da tahmin edildi. Cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 7.3 seviyesinden yüzde 3'e düşmesi de hedeflendi.
Enflasyon yüzde 3'e inecek
Planda, bu yıl 17 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye çekeceği hesaplanan Türkiye'nin, 2007-2013 döneminde yıllık ortalama 12.1 milyar dolar yabancı sermaye alacağı öngörüldü. Bu yıl için öngörülen yüzde 5'lik enflasyon hedefinin korunduğu planda, 2013 yılı enflasyonu da yüzde 3 olarak belirlendi.