Kişi başına vergi kaybı 231 dolar

Hesap Uzmanları Kurulu'nun kayıt dışı raporuna göre, geçen yıl bir önceki yıla göre kayıt dışı ekonomi yüzde 24.7 oranında artarak 128.9 katrilyon lira olurken, toplam vergi kaybı da yüzde 14.5 oranında arttı.

ANKARA - Hesap Uzmanları Kurulu'nun kayıt dışı raporuna göre, geçen yıl bir önceki yıla göre kayıt dışı ekonomi yüzde 24.7 oranında artarak 128.9 katrilyon lira olurken, toplam vergi kaybı da yüzde 14.5 oranında arttı. Rapora göre, kişi başına düşen vergi kaybı 2004 yılında 231 dolara yükselirken, çalışan başına düşen vergi kaybı yüzde 17.3 oranında artışla 709 dolardan 832 dolara çıktı. Raporda yer alan verilere göre, gelişmiş OECD ülkelerinde kayıt dışının oranı yüzde 16.4 düzeyinde bulunuyor. Sanayileşmiş G-7 ülkelerinde yüzde 8-10 olan kayıt dışının ulusal gelire oranının gelişmiş ülkelerde yüzde 10-30, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 30-60, az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 60-80 düzeyinde olduğu belirtildi. Türkiye'deki kayıt dışının 10 yıl içinde kademeli olarak indirilmesi öngörülen strateji planı çerçevesinde 10 yılın sonunda kayıt dışı oranının gelişmiş ülkeler düzeyine indirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.