Kıyak mazereti: Maaş düşerdi

Emekli vekillerin aylık 1280 YTL temsil tazminatı alabilmelerini sağlayan AKP'li Zekai özcan ve Ergun Dağcıoğlu: Bunu yapmasak vekillerin emekli maaşları çok düşecekti.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Emekli aylığı almaktayken milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin aylık 1.280 YTL temsil tazminatı alabilmelerine olanak sağlayan düzenlemenin, Plan Bütçe Komisyonu'nda AKP'li Zekai Özcan ve Ergun Dağcıoğlu'nun imzasıyla verilen önergeyle gerçekleştirildiği belirlendi. Özcan, önergenin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın müşterek önergesi olduğunu belirtirken, önergeyle teknik düzeltme yaptıklarını savundu. Milletvekili Özcan, genç milletvekillerinin temsil tazminatı talebini kabul etmediği için tepki aldığını ifade etti.
'Arınç çok sevindi'
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ise bir şeyin teknik düzeltme olabilmesi için mali sonuçlar doğurmaması gerektiğini, oysa bu düzenlemenin sistemin özüne yönelik olduğunu söyledi. Bu yasadan en çok IMF ve TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sevindiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, emekli aylığında 3 bin YTL artış sağlayan düzenlemeyle Arınç'ın kendisini yasama organı dışına çıkardığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar hiçbir Meclis Başkanı yapamazken, Arınç kendisini yasama organının ötesinde farklı bir statüye oturttu. Bu hoş değil. Parlamentoya saygı duyulmasını sağlaması gereken kişi, parlamentoya eleştiri gelmesine neden oldu" diye konuştu.
Emekli aylığı almaktayken milletvekilliğine devam edenlerin ayda 1280 YTL temsil tazminatı alabilmesine olanak sağlayan önergenin Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 30 Mart 2006'da Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde yasaya girdiği belirlendi. Yasanın alt komisyondaki görüşmelerine başkanlık eden Özcan, önergenin Maliye ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken hazırlandığını, teknik düzeltme amacı taşıdığını söyledi. Mevcut sistemde emekli milletvekili göreve devam ediyorsa 3 bin 440 YTL yerine 2 bin 160 YTL emekli aylığı alabildiğini, milletvekilliği sona erince yeniden emekli aylığının 3 bin 440 YTL'ye yükseldiğini anımsatan Özcan, düzenlemeyle bu durumdaki milletvekillerinin 'teknik olarak' artık çalışırken de 3 bin 440 YTL aylık almaya başlayacaklarını belirtti.
Ancak emekli aylığı almaktayken görevine devam eden milletvekillerinin yeni sistemde brüt aylıklarının yüzde 14'ü oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerini kaydeden Zekai Özcan, "Teknik düzeltmeyi yapmasaydık hem destek ödemesi yapmalarını şart koşuyorduk, hem de emekli aylıklarını ciddi anlamda azaltıyorduk. O zaman da kazanılmış, müktesep hakların hepsi geriye gitmiş oluyordu" dedi.
'Mutlak adalet zor'
Özcan, emekli aylığı almaktayken bir işte çalışan esnaf, işçi ve memurların ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi artırılırken, emekli milletvekillerinin ve bürokratların bunun dışında bırakılmasının adil olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, Bağ-Kur'lularda destek priminin yüzde 10'dan yüzde 33.5'e çıkarıldığını ama buna karşılık normal çalışma dönemlerindeki primlerinin yüzde 40'tan yüzde 33.5'e çekildiğini söyledi. Böylece adaleti sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Özcan, "Yüzde 100 adaleti sağlamak söz konusu değil. Mutlak adalet zor" diye konuştu.
Emekliliği hak etmemiş genç milletvekillerinin, emekli oluncaya kadar kendilerine de temsil tazminatı ödenmesini istediklerini kaydeden Zekai Özcan, bu talebe direndiğini söyledi.
'Düzenleme teknik değil'
CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan düzenlemenin 'teknik düzeltme' olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. Bir şeyin teknik düzeltme olabilmesi için mali açıdan sonuçların değişmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Örneğin bir cümle yanlış yazılmıştır veya bir başka yasayla çelişki vardır o çelişkiyi giderirsiniz, o teknik düzenlemedir. Ama mali açıdan artı veya eksi sonuç doğuran uygulama teknik düzenlemenin ötesinde, sistemin özüne yönelik düzenlemelerdir" dedi.
Başbakan Erdoğan'ın, "Yasada hiç kimse hak kaybına uğramayacak" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, oysa yasa ile Bağ-Kur'luların destek priminin yüzde 400 artacağını vurguladı. Esnaf başta olmak üzere işçi ve memur emeklilerine getirilen destek primi yükünün Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunu Cumhurbaşkanı veto edebilir" diye konuştu.
Baykal: 10 milyon yoksul köylü var
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Türkiye'de tarımdaki temel yanlış Cumhuriyet'in temel felsefelerinden olan köylüyü çiftçi yapma anlayışının hâlâ yaşama geçirilememiş olmasıdır" dedi. Tarım kesiminin gözden çıkarıldığını verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Baykal, AB'nin 103 milyar avro olan bütçesinin 43 milyar avrosunu tarıma destek için ayırdığını kaydetti. Baykal, "Hükümet mazota verilen destekten söz ediyor. İktidar işbaşına geldiğinde 1 milyon 200 bin lira olan mazot, bugün 2 milyon 100 bin liranın üzerindedir. Süt fiyatı düştü, yem fiyatı arttı. Bu mu hayvancılığı desteklemek? Hükümet, özellikle tütün ve şekerpancarını yabancı çıkarı doğrultusunda tamamen gözden çıkarmıştır" diye konuştu.
Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne IMF'nin önerileri, ne Dünya Bankası'nın proje adı altında bizden talep ettikleri Türkiye'de tarımı bir karış ileri götürmemiştir. Köylü ve çiftçimiz her geçen yıl daha da yoksullaşmıştır. Devletin resmi rakamlarına göre aç köylü sayısı 600 binlere, yoksul köylü sayısı da 10 milyonun üzerine çıkmıştır. 2004'e göre 2006'da tarımda çalışan sayısı 1 milyon 207 bin azalmıştır."