KOBİ'lere teşvik için düzenleme

Küçük ve Orta Boy işletmeler (KOBİ) yatırımlarının yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için, sabit yatırım tutarının en az 200 bin YTL olması gerekecek.

ANKARA - Küçük ve Orta Boy işletmeler (KOBİ) yatırımlarının yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için, sabit yatırım tutarının en az 200 bin YTL olması gerekecek.
Yürürlüğe giren kararla azami tutar 2 milyon YTL, KOBİ kapsamına girmeyen işletmelerin yatırımlarında asgari 1 milyon YTL olacak.
Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlarla KOBİ'lerin yatırımları, Ar-Ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerine ödenecek faizin veya kâr payının YTL cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı azami ilk dört yıl için ödenmek kaydıyla bütçeden karşılanabilecek.